X

Boomplantprogramma seizoen 2018-19

De stichting Heg&Landschap biedt ook komende winter (2018-19) weer de mogelijkheid om aan haar boomplantprogramma deel te nemen. We verstrekken enkel inheemse bomen en struiken. Voor zover beschikbaar is het plantgoed van autochtone herkomst, d.w.z. optimaal aangepast aan onze klimaatzone. Particulieren, lokale groepen en organisaties kunnen tegen een kleine vergoeding plantgoed ontvangen. Ons adviezen zijn gratis.

We stellen wel enkele voorwaarden voor deelname. Naast dat het hoofddoel het versterken van natuur en biodiversiteit is, geven we bij de beoordeling van de aanvragen voorkeur aan initiatieven die de ontwikkeling naar een gezondere landbouw en voedselproductie stimuleren en initiatieven met een sociaal karakter. Lees hier meer over het hoe en wat van ons boomplantprogramma 2018-19. Bekijk hier de lijst van beschikbare soorten, de lengte van de planten en de vastgestelde eigen bijdrage. Let wel, zoals op het formulier aangegeven, kunnen de maten en de eigen bijdragen nog aangepast worden. Op 23 oktober zal de definitieve lijst op deze website gepubliceerd staan. Wil je een aanvraag indienen, doe dat dan bij voorkeur na 23 oktober. Stuur bij een aanvraag zowel het aanvraagformulier als ook de bestellijst op. Mail de formulieren (in excel, svp niet omzetten naar pdf) naar info@hegenlandschap.nl t.a.v. Lex Roeleveld o.v.v. Boomplantprogramma.

Dit boomplantprogramma wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Heg&Landschap en de Fondation Yves Rocher. Deze Franse organisatie stimuleert wereldwijd het aanplanten van bomen om de biodiversiteit te ondersteunen. Doelstelling is om in 2020 wereldwijd een bijdrage te hebben geleverd aan de aanplant van 100 miljoen boompjes. Heg&Landschap organiseert het Plant-for-the-Planet programma van de Fondation in Nederland voor het 6e achtereenvolgende jaar. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 stuks. Door overschrijding van dit aantal vorig seizoen, is het aantal dit seizoen iets minder.

In december (2018) zullen we op onze website en in onze nieuwsbrief de stand van zaken v.w.b. de inschrijvingen aangeven en laten weten of er dan nog aan plantgoed beschikbaar is voor nieuwe inschrijvingen. Geef je daarom op voor de nieuwsbrief of houd deze website in de gaten.

Klik op de foto hieronder om een blik te werpen op de rapportage over het afgelopen seizoen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact opmet Lex Roeleveld, info@hegenlandschap.

Internationale uitwisseling

In oktober 2016 bracht Lex Roeleveld, coördinator van ons boomplantprogramma, op uitnodiging van de Fondation Yves Rocher, een bezoek aan Ethiopië. Doel was een uitwisseling van ervaringen, tevens een soort informele evaluatie, van het door de Fondation al vele jaren ondersteunde boomplantprogramma van de organisatie Green Ethiopia. Het werd een indrukwekkende reis door Tigray, de meest noordelijke provincie, grenzend aan Erithrea. Onze inspanningen om bomen te planten, verbleken de inspanningen die Ethiopische dorpelingen plegen om de ernstig geërodeerde gronden te herstellen en de biodiversiteit te versterken. Alle lof voor boeren, overheidsfunctionarissen en Green Ethiopia voor hun werk in dit deel van Ethiopië. Klik hier voor een blik in het eindrapport. Op de fotopagina zijn onder Boomplantprogramma Ethiopië meer foto's van deze reis opgenomen.

Vrouwen leggen terrassen aan (!) waarna boompjes geplant worden. Gastvrije ontvangst (met lokaal bier) door boeren die tef aan het dorsen zijn.

Op veldbezoek. Lange tochten door de bergen. Een lokale kwekerij van inheemse bomen