X

Heg & Landschap voert projecten uit die er vaak op gericht zijn mensen te stimuleren om met boeiende activiteiten de natuur in te trekken en ons cultuurlandschap fraaier te maken.  Kennis overdragen is belangrijk want we willen een kenniscentrum zijn voor onze bomen, heggen en ons landschap. Hieronder vindt u een selectie van door ons uitgevoerde projecten kort samengevat. Uitgebreidere informatie over de projecten gegroepeerd naar subcategorie (aanplant, beheer en opleidingen) vindt u onder het submenu.

Het planten van bomen en struiken doe mee!

Heg & Landschap plant jaarlijks duizenden bomen en struiken. We doen dit met  financiële steun van de Franse Fondation Yves Rocher. In het seizoen 2016-17 hebben we ruim 50.00 stuks inheemse bomen en struiken geplaatst. We hebben veel initiatieven ondersteund op het gebied van natuurlijke landbouw-voedselbossen-permacultuur ondersteunen. Maar ook boomplantdagen voor scholen, een heg rond een gemeenschappelijk buurttuin of een ontbrekende schakel in het groene netwerk van houtwallen en –singels. Het verslag van afgelopen seizoen verschijnt eind juni.Komend seizoen gaan we weer door met dit programma.  We verwachten in september op deze website en in onze nieuwsbrief aan te geven hoe je mee kunt doen.

Actieplan heggenvlechten

In 2014 is op voordracht van Heg & Landschap en het gilde van heggenvlechters het ambacht heggenvlechten tot immaterieel, cultureel erfgoed bestempeld. Deze door de UNESCO erkende status, is door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland verleend. Om het ambacht levend te houden en verder te ontwikkelen voert Heg & Landschap de komende jaren een actieplan uit. Op 14 januari 2-17 organiseerde we met de gemeente Heerde een kampioenschap heggenvlechten. Op 14 januari presenteerde we ook de nieuwe Handleiding Heggenvlechten en Haagleiden in Nederland en Vlaanderen. Een Nederlands-Vlaamse co-productie waarin diverse vlechtstijlen uitgebreid aan de orde komen. In april is de 2e druk van deze handleiding uitgekomen In 2016 is de Vereniging voor heggenvlechten opgericht  (hier vindt u meer informatie) en het gilde van heggenvlechters is begin 2017 met enkele aspirantleden uitgebreid. Er zijn een groot aantal cursussen voor beginners en gevorderden gegeven, met als hoogtepunt de masterclass heggenvlechten op 13 maart op Roggebotstaete. Ook komend seizoen gaan we weer verder. Het programma zal op deze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden.

Aanleg- en beheerplannen

Aanleg van nieuwe landschapselementen is belangrijk, maar goed beheer evenzeer. Vaak kan door beter beheer al een wereld van verschil gemaakt worden niet alleen voor de fietser en wandelaar maar ook voor de agrariërs. Heg & Landschap ontwikkelt plannen samen met eigenaars, bewoners en andere  betrokkenen.  We willen ze ook heel graag begeleiden om er voor te zorgen dat de plannen ook goed, met zorg, uitgevoerd worden. Heg & Landschap is al lang betrokken bij de ontwikkelingen in onder andere het Maasheggengebied. 

Boek: 'Bomen en struiken van hier '

In 2014 hebben we een boek uitgebracht over inheemse bomen en struiken: 'Bomen en struiken van hier'. Een pleidooi en heel veel informatie en prachtige foto’s over  onze landschappen en de struiken en bomen daarin. In het boek ook achtergrondinformatie over het belang van autochtone (‘ van hier’)herkomst van het plantgoed, en over de aanleg en het onderhoud en beheer.  Heb je behoefte aan voorbeelden. Ook daarin voorziet het boek. Een bezoek aan een tweetal landgoederen geeft grote en kleine voorbeelden om het landschap rijker te maken. Het boek is voor € 24,75 te verkrijgen bij de boekhandel. Distributie en promotie worden verzorgd door Uitgeverij Jan van Arkel. Klik hier om een indruk te krijgen van het boek.