X

nieuws

Boomplantprogramma 2023-24

We kunnen vanaf 6 november 2023 helaas geen nieuwe aanvragen voor  plantgoed meer in behandeling nemen. Het beschikbare quotum is toegewezen. In september...
Lees verder >
Ga naar overzicht nieuwsberichten >
Overzicht nieuwsbrieven >


agenda

Bekijk de activiteitenkalender >

Over heg & landschap

Heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap

De Stichting Heg & Landschap wil meer en beter onderhouden, mooiere heggen en heggenlandschappen in Nederland. We willen heggen weer een plek op het platteland geven: een duurzame plek voor heggen die belangrijke rollen vervullen. Heggen als ecologische verbindingsstroken. Heggen voor identiteit van streken met kleinschalige, besloten landschappen. Heggen als groene monumenten die verhalen over heggenleiers, landweren, kerkenpaden en omhaagde boomgaarden. Heggen die wandelaars en fietsen langs hun pad geleiden en niet te vergeten heggen die schapen en koeien in de wei houden.

Wat we doen:

Werk in het veld: het stimuleren van de aanleg van nieuwe heggen en het verbeteren van de kwaliteit van onderhoud en beheer.

Kennisuitwisseling: het verspreiden van kennis en vaardigheden over het belang van heggen, moderne toepassingsmogelijkheden en goed, aangepast beheer. Als het nodig is nieuwe kennis ontwikkelen.

Stimuleren beleid en regelgeving door leerpunten hiervoor te formuleren.

Onze stichting doet dit niet alleen, maar wil mensen en organisaties enthousiast maken, ondersteunen en betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van activiteiten.

Heg & Landschap is opgericht in 2003. Wilt u meer informatie of een actieve bijdrage leveren aan ons werk, neem contact met ons op via: info@ hegenlandschap.nl.

Nieuwsbrief Heg & Landschap

Onze eerste nieuwsbrief verscheen in mei 2015. Ieder jaar versturen we minimaal drie nieuwsbrieven. Klik hier voor de nieuwsbrieven die we sinds oktober 2016 uitbrachten.

Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2023.
Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

De geelgors staat symbool voor de missie van Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk, renderend cultuurlandschap. De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied.

Heg & Landschap organiseert cursussen
voor beginners en gevorderden:
- heggenvlechten
- groen erfgoed

Cursussen

Heg & Landschap organiseert een drietal cursussen: Heggenvlechten, Groen Erfgoed en Voedselbossen / Natuurlijke landbouw.

De cursussen Heggenvlechten gaan in november weer van start. Door het wegvallen van de subsidieregeling Groen & Doen is er momenteel geen lange cursus, maar zijn aantal ééndaagse cursussen voor beginners en gevorderden. Het aantal cursussen wordt de komende tijd nog uitgebreid.

Voor de cursus Groen Erfgoed kunnen geïnteresseerden zich melden. De cursus staat momenteel niet gepland maar kan bij voldoende aanmeldingen in modules gegeven worden.

De cursus Voedselbossen in de praktijk is afgesloten. Ben je geïnteresseerd in een cursus over voedselbossen/natuurlijke landbouw klik dan hier voor cursusinformatie van de stichting Van Akker naar Bos.

Lees verder over onze cursussen

Projecten

Heg & Landschap voert boeiende projecten uit. Zo organiseren we sinds 5 jaar een groot boomplantprogramma. Jaarlijks planten we duizenden bomen en struiken en ondersteunen we boomplantdagen van scholen. Wil je meedoen, klik dan hier.

Het cultuurlandschap kan mooier gemaakt worden door meer heggen en bomen aan te planten en ze goed te beheren. Heg & Landschap maakt daarom herstel-, inrichtings- en beheerplannen voor landschappen zoals bijvoorbeeld het Maasheggengebied.

Actief betrokken zijn we ook bij het levend houden van het ambacht van heggenvlechten. We voeren daarvoor een actieplan uit met cursussen, wedstrijden, het oprichten van een vereniging en het schrijven van een handboek.

Lees verder over onze projecten

Nieuwe publicatie van Heg & landschap

Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen, Achtergronden en handleiding

Door Lex Roeleveld, Arnout Zwaenepoel, Dirk Cuvelier en Peter Ceelen, januari 2017
Verschenen op 14 januari 2017. 2e druk april 2017.
Wire-O-binding, 136 pagina's.
Prijs: €25 (excl. verzendkosten).
Wilt u een exemplaar bestellen, stuur dan een bericht naar info@hegenlandschap.nl.