Lees over kampioenschappen en cursussen heggenvlechten, reisverhalen, symposium 'Groen Erfgoed LEEFT' en nieuwe heggeninitiatieven.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de online-versie >


NIEUWSBRIEF


no. 5, december 2016

In deze Nieuwsbrief:
 • Inleiding
 • Boomplantprogramma 2016-17 van start
 • Cursussen
 • Vereniging voor heggenvlechten
 • Wedstrijden heggenvlechten seizoen 2016-17
 • Reisverhalen
 • Symposia en andere bijeenkomsten
 • Allerlei
 • Nieuwe initiatieven
 • Publiciteit
 • Tot slot
 • Colofon


Beste mensen,

Dit is onze vijfde nieuwsbrief. Het plant- en vlechtseizoen 2016-17 is volop aan de gang. We hebben al een aantal cursussen heggenvlechten achter de rug. Het plantseizoen is, na een wel erg warm najaar, laat op gang gekomen. 

In deze nieuwsbrief staat een oproep om mee te doen aan ons boomplantprogramma dat met 3 jaar verlengd gaat worden. We zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen van het kampioenschap heggenvlechten in Heerde op 14 januari. Geef je op om mee te doen! Je leest in deze nieuwsbrief meer over dit kampioenschap en de diverse cursussen die we de komende tijd organiseren. Onze cursussen motiveren sommigen tot het opzetten van lokale groepen om heggen te vlechten, te onderhouden en aan te planten. In deze laatste nieuwsbrief van 2016 meer hierover en over allerlei andere activiteiten en persmomenten.  

Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & LandschapBoomplantprogramma 2016-17 van start


De samenwerking met de Franse Fondation Yves Rocher is met drie jaar verlengd. Dat geeft ons de mogelijkheid om ook de komende jaren weer heel veel bomen te planten. We doen dit door lokale initiatieven met plantgoed en advies te ondersteunen. Hoofddoel van de Fondation’s Plant-for-the-planet-programma is de biodiversiteit te versterken, een gezonde leefomgeving te bevorderen en mensen te betrekken bij natuur en landschap. We verstrekken daarvoor plantgoed voor bomen en struiken. Enkel inheemse soorten, voor zover mogelijk van autochtone herkomst en biologisch geteeld.Met het plantgoed dat Heg & Landschap ter beschikking stelt, willen we initiatieven ondersteunen rond natuurlijke landbouw (permacultuur, voedselbossen) en versterken van het groen netwerk aan landschapselementen. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in initiatieven van lokale groepen en scholen. Het moeten projecten zijn die nog geen of onvoldoende financiering hebben. Ben je geïnteresseerd, lees verder en meld je aan.
Lees verder en meld je aan voor het boomplantprogramma

Cursussen

 

1. Groen & Doen-cursussen afgerond


Van de drie Groen & Doen cursussen: groen erfgoed, heggenvlechten en voedselbossen, zijn de laatste twee in november afgerond. De cursus groen erfgoed is eerder afgerond.

Cursus Heggenvlechten
In november hebben de deelnemers tijdens de slotdag van de cursus heggenvlechten, hun ervaring van het vorig seizoen in praktijk kunnen brengen. Het ging ze goed af. 

Cursus Voedselbossen
De cursus voedselbossen in de praktijk werd afgesloten met de presentatie van een achttal ontwerpopdrachten. Er is door de groepen nog fiks aan getrokken om de intenties tot concrete plannen en een PowerPointpresentatie uit te werken. Het werd een boeiend kijkje in uiteenlopende projecten. 
 
Lees verder over de afgeronde cursussen2. Cursussen het komend seizoen


Zoals eerder gemeld, is de landelijke Groen & Doen-regeling opgehouden te bestaan. Komend seizoen organiseert Heg & Landschap daarom geen lange cursussen. Wat dan wel? Gepland zijn onder meer:
 • Cursus heggenvlechten
  Eendaagse cursussen Heggenvlechten, een masterclass heggenvlechten 
 • Cursus groen erfgoed
  De cursus Groen erfgoed zal bij voldoende aanmelding ook komend seizoen weer van start gaan.
 • Cursus eetbare heg
  Het cursusprogramma zal in februari bekend gemaakt worden en begin april starten. De stichting Van Akker naar Bos start in januari 2017 de zesdaagse cursus Omschakelen naar natuurlijke landbouw
Lees verder over de cursussen in het komend seizoen en geef je op

Vereniging voor Heggenvlechten opgericht

Het bestuur van de nieuwe Vereniging voor heggenvlechten roept alle liefhebbers van dit mooie ambacht lid te worden. Lees of download hier de oproep om lid te worden (PDF).
 

Vlecht 18 februari mee!

Op zaterdag 18 februari 2017 organiseert de vereniging een vlechtdag in Schaijk. Iedereen die geïnteresseerd is, kan meedoen. De kosten voor deze dag zijn € 15 voor niet-leden, en voor slechts € 5,- voor leden. Dit is inclusief een heerlijke lunch verzorgd door de eigenaar, Dirk Megens. Nadere informatie volgt na aanmelding. Aanmelding kan via: info@verenigingvoorheggenvlechten.nl o.v.v. Heggenvlechtdag 18 februari.


Verslag cursusdag 10 december Heerde

Op 10 december kwamen op landgoed Bonenburg in Heerde leden van het gilde in actie. Ze oefenden de zogenoemde IJsselheggenstijl. Het is een stijl van heggenvlechten waarbij de meeste takken van onderuit op diverse hoogten en in beide lengterichtingen van de heg horizontaal gebogen lijken te zijn. Tijdens het kampioenschap heggenvlechten op 14 januari zal het gilde hierin een demonstratie verzorgen.Even verderop aan dezelfde heg werkten afgelopen zaterdag een drietal heggenvlechters aan een proeve van bekwaamheid om aspirantlid van het gilde te worden. Een van de vereisten om tot aspirantlid te worden toegelaten is het vlechten van minimaal 60 meter heg. Daarbij moet in de Maasheggenstijl als ook met staken & binders gevlochten worden. De resultaten zagen er goed uit. Of aan alle voorwaarden voldaan voor aspirantlidmaatschap voldaan is, zal binnenkort bekend worden gemaakt. 

Wedstrijden heggenvlechten seizoen 2016-2017


In Nederland

Begin 2017 worden er 2  kampioenschappen heggenvlechten georganiseerd. Op zaterdag 14 januari in Heerde en op zondag 12 maart in de gemeente Boxmeer. 
 • Kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed
  op zaterdag 14 januari op landgoed Bonenburg in Heerde. Drie vlechtstijlen (Maasheggen, staken & binders, vrije stijl), één set beoordelingscriteria, diverse prijzen. Organisatie Heg & Landschap i.s.m. gemeente Heerde. Doe mee, en mail dan naar info@hegenlandschap.nl.
Lees verder over dit kampioenschap
 • Nationaal kampioenschap Maasheggenvlechten
  op zondag 12 maart in Oeffelt, gemeente Boxmeer. Maasheggenstijl, diverse prijzen. Organisatie stichting Landschapsbeheer Boxmeer i.s.m. Staatsbosbeheer en Heg & Landschap. De inschrijving is nog niet geopend. Kijk t.z.t. op www.maasheggen.nl.
Het eerder genoemde  kampioenschap in de Kromme Rijnstreek kan dit seizoen niet doorgaan door onduidelijkheid over de toekomst van de beoogde heg/locatie.

In Engeland
Het South of England championship, op zaterdag 19 februari in Magham Down, Kent, UK. Voor meer informatie ga naar: http://sehls.weebly.com/learn.html en kijk bij agenda.


Reisverhalen

 

Bomen planten in Ethiopië

Eén reisverhaal dit keer. Lex Roeleveld bezocht in november 11 dagen het noorden van Ethiopië. Op uitnodiging van de Fondation Yves Rocher bezocht hij er boomplantprogramma’s in het kader van het grootschalige herstel van ernstig geërodeerde gronden. Het werd een indrukwekkende reis in een al even indrukwekkend land. Drie miljoen boompjes werden er in 2016 alleen al met steun van de organisatie Green Ethiopia geplant. Een enorme hoeveelheid. Onbegrijpelijk zelfs als je ziet hoeveel werk er voor het planten van één enkel boompje verzet moet worden. Lees hier het verslag (in het Frans) en bewonder het werk van Ethiopische boeren en boerinnen en de geweldige resultaten van hun inzet.   
 


Boerinnen in regio Tigray leggen terrassen aan op geërodeerde berghellingen.
Omslag reisverslag. Foto: Lex Roeleveld

Symposia en andere bijeenkomsten
 

Congres Natuur wijst landbouw de weg


Op vrijdag 9 december vond in Bemmel het 2e Van Akker naar Bos-congres plaats. Thema: Natuur wijst landbouw de weg. Met 260 deelnemers waren de kaartjes uitverkocht en was de Theaterkerk helemaal vol. Bij de opening bleken er betrekkelijk veel agrariërs en ook aankomende, jonge agrariërs in het publiek te zitten. Dit positieve feit was de opmaat voor boeiende dag. Het programma was gevarieerd met plenaire sprekers (waaronder Pablo Tittonell), sprekers in kleine zaaltjes, inspiratietafels en informatiestands. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie waarna  velen nog geruime tijd met een drankje bleven napraten. 
 
Lees verder over dit congres

 

Groen erfgoed LEEFT, 23 maart 2017


Symposium over het behoud en de toekomst
van ons groen erfgoed.


De cultuurhistorie van ons landschap staat weer volop in de belangstelling. Een wettelijke status om deze waardevolle groene elementen te beschermen ontbreekt en dan is het makkelijk om ze te laten verdwijnen als ‘obstructieve beplanting’ of door verkeerd beheer. Het is hoog tijd dat hetgeen nog rest de hoogste prioriteit krijgt om te behouden. 

Inspirerende sprekers zullen hun presentaties met praktijkvoorbeelden illustreren. Daarnaast is er voldoende tijd voor discussie en het uitwisselen van ervaring.

Onze missie: levend groen erfgoed. 
23 maart 2017 in Weurt (gemeente Beuningen)
Reserveer deze data alvast in je agenda!
 
Lees verder over symposium Groen erfgoed LEEFT

Allerlei


Nieuwe website Heg & Landschap


Heg & Landschap heeft sinds begin december een nieuwe website. Vernieuwing was mede nodig omdat de oude website niet goed op mobiele telefoons en tablets weergegeven werd.  Ook was het tijd voor een betere structuur, een goede agendapagina, en veel ruimte voor mooie foto’s. De komende weken zullen we de website beetje bij beetje vullen.


Handleiding heggenvlechten in de maak


We zijn druk bezig om een nieuwe handleiding heggenvlechten te maken. Een eenvoudige handleiding vormt onderdeel van ons zorgplan heggenvlechten. Als hoeder van het ambacht met de status immaterieel, cultureel erfgoed heeft Heg & Landschap zich hiertoe verplicht. De oude handleiding geschreven door Jef Gielen is niet meer beschikbaar en was aan vernieuwing toe. De nieuwe handleiding wordt geschreven met twee Vlaamse collega’s. De werktitel luist dan ook Handleiding heggenvlechten voor Nederland en Vlaanderen. Gepland is om de handleiding op 14 januari na afloop van het kampioenschap heggenvlechten in Heerde te presenteren.


Dag heggenvlechten als veilinginzet


Heg & Landschap heeft een landgoedveiling voor het Gelders Landschap & Kasteelen ondersteund met het aanbod een cursus heggenvlechten te organiseren. Oostveen Meesterschilders uit Arnhem zette het hoogst in. Zo kon het gebeuren dat op 15 oktober de spits van het heggenvlechtseizoen werd afgebeten door een gezelschap van schilders, hun partners en dochters (de jongens waren vermoedelijk voetballen). Het werd een fantastische dag waarbij bleek dat meesterschilders ook gezellige meesterheggenvlechters (in de dop) zijn.
 

Nieuwe initiatieven

 • Behoud groen erfgoed Harmelen

  Martijn en Luke Schippers, beide fanatieke heggenvlechters, hebben in Harmelen een werkgroep opgezet. De werkgroep onderhoudt een houtkade gelegen langs het jaagpad van de Oude Rijn tussen Harmelen en Woerden. 
   
 • Heggenvlechtbrigade Lingewaard

  De heggenvlechtbrigade bestaat uit een team van zo’n 15 man enthousiaste heggenvlechters. Zowel beginners als gevorderden. In de winterperiode zal er op een aantal locaties in de gemeente Lingewaard gevlochten worden. 
Lees verder over deze nieuwe heggeninitiatieven

Publiciteit

 • Vroege Vogels over de Maasheggen en het Maasheggenvlechten
  Peter Ceelen en Lex Roeleveld zijn voor het programma Vroege Vogels geïnterviewd. Geportretteerd als echte Maasheggenvlechters terwijl ze bezig waren met een fotoreportage voor de nieuwe handleiding heggenvlechten. Aanleiding vormde een gesprek van Vroege Vogels met Egbert-Jaap Mooiweer (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) om voor net Maasheggengebied de UNESCO-biosfeerstatus aan te vragen. Beluister hier het interview met Jaap, Lex en Peter dat op zondag 20 november werd uitgezonden.
   
 • De Stentor over het kampioenschap heggenvlechten in Heerde
  De Stentor (3 december) berichtte, evenals enkele lokale kranten en radio 794 (Heerde e.o.) uitgebreid over het kampioenschap heggenvlechten op 14 januari in Heerde. Lees hier het krantenartikel (PDF).

 
 • Inspiratietafel tijdens het congres Natuur wijst landbouw de weg
  Tijdens het congres Natuur wijst landbouw de weg hebben Robert Ceelen en Lex Roeleveld bij hun inspiratietafel driemaal groepen congresdeelnemers verteld over oude en nieuwe functies van heggen waaronder de eetbare heg. Een gelaagde  opbouw van gewassen (kruiden-struiken-bomen-klimmers ed) vormt een hoofdkenmerk van de natuurlijke landbouw. Een volwaardige heg is zo opgebouwd en dus bieden heggen tal van mogelijkheden en vormen ze een inspiratiebron voor deze vorm van duurzame landbouw. Ondanks de zure gezichten van de toehoorders na het trakteren op sleedoornpruimen was het een geslaagd optreden.
   

Foto Kevin Altena.

Tot slot


Stuur ons je op- en aanmerkingen over deze Heg & Landschap-nieuwsbrief. Stuur hem s.v.p. door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn (zie link onderin).

De volgende Heg & Landschap-nieuwsbrief staat gepland voor eind januari 2017. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg of png en tenminste 500 Kb grootte.

De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Robert & Peter Ceelen en Lex Roeleveld. Waarvoor dank.


Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl
Voeg dit adres toe aan uw adresboek.

Stuur deze email door.
Hier kunt u uw adresgegevens wijzigen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal