Lees, kijk en bestel nu hazelaarhoutproducten voor je (moes)tuin.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de webversie >

 

NIEUWSBRIEF E X T R A

 

speciale editie over hazelaarhakhout


no. 22   april 2021


Lees, kijk en bestel nu hazelaarhoutproducten voor je (moes)tuin.


Een speciale nieuwsbrief


Deze nieuwsbrief gaat over hazelaarhout. Hazelaarhout afkomstig van oude bossen op Nederlandse landgoederen. Hazelaarhout is prachtig om te gebruiken in en rond je erf, tuin en moestuin. Het werd eeuwenlang gekapt en gebruikt, maar zoals met al het hakhout, wilg uitgezonderd, is het uit beeld verdwenen. Te duur (arbeidsintensief), vervangen door bamboe, geïmpregneerde houten hekken, plastic netten enz. Met het in 2020 door ons en de stuurgroep Kromme Rijnlandschap gestarte hazelaarhakhout project willen we uitzoeken of we oude hakhoutbossen kunnen behouden. Behouden voor ons landschap, haar natuur en cultuurhistorie. Daarvoor moet het hout wel iets opleveren.

In de digitale brochure die je bij deze nieuwsbrief kunt downloaden willen we laten zien wat je met hazelaarhout kunt doen, wat er zoal uit een hazelaarhakhoutbos komt en hoe dat gebruikt kan worden op je erf, je tuin of bij het telen van groenten.

Ook bieden we je nu de mogelijkheid een bestelling te plaatsen. In de bestellijst, die je hieronder kunt downloaden, staat wat we dit seizoen kunnen leveren, wat de kosten daarvan zijn en waar/wanneer de producten kunnen worden opgehaald. Je kunt de bestellijst digitaal invullen, opslaan en per e-mail aan ons terugsturen. Het honoreren van bestellingen is afhankelijk van de beschikbaarheid. Bestellingen zullen worden gehonoreerd in volgorde van ontvangst. Bij tijdige bestelling krijgt u per e-mail uiterlijk dinsdag 13 april bericht over uw bestelling.
 
Lex Roeleveld,
Heg & Landschap
 
Download hier de brochure over hazelaarhakhout (PDF)
Download hier de bestellijst voor hazelaarhakhoutproducten (PDF)


Zagen en selecteren is, begin november, begonnen. Op voorgrond bos met binders en vlechthout. Leersum november 2020.

 

Met hazelaarstaken en -binders gevlochten meidoornheg. Driebergen, december 2020.


Voorbeeld van een mogelijke toepassing van hazelaarhout, de'Tipi'. Deze zijn overigens van wilgentenen. Foto Country Living.
 

Bonenstaken in ommuurde tuin landgoed Zuylestein, Leersum (juni 2020). 

 

Bestel nu hazelaarhoutproducten voor je (moes)tuin!


 

 

Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende Heg & Landschap-nieuwsbrief verschijnt eind april 2021. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright, als jpg en tenminste 500 Kb grootte.
 

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).
 

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

Website
© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Abersonlaan 23
6703 GEWageningen

info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Klik hier als u uw uw gegevens wilt wijzigen (emailadres, voor- en achternaam).

Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wilt u hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld u dan nu aan. Klik hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresseerden.

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal