Lees over heggenvlechten op het landgoed van Prins Charles, een fruitboomplantactie, kampioenschappen en cursussen, nieuws van lokale vlechtersgroepen, het geplande symposium Aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomeninternationale heggencontacten en veel meer over heggenvlechten.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de webversie >


NIEUWSBRIEF


no. 12, december 2018

In deze Nieuwsbrief:
 • Inleiding
 • Opmerkelijk
 • Boomplantprogramma 2018-2019 
 • Heggenvlechten
 • Nieuws van de lokale groepen
 • Projecten
 • Internationaal
 • Immaterieel erfgoed
 • Tot slot


Beste mensen,

Aan het begin van het boomplant- en heggenvlechtseizoen valt er al weer veel te melden. Vandaar deze nieuwsbrief om jullie tijdig te wijzen op geplande activiteiten en je op de hoogte te brengen van de seizoenstart. Kijk even goed (en kom/doe mee) naar de cursussen en kampioenschappen heggenvlechten en het symposium over landelijke bomen en heggen, een urgent thema! Iedereen de komende maanden veel succes gewenst met het planten en snoeien. Maak Nederland groener (en nog mooier).


Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap

 

Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan nu aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Opmerkelijk


Op bezoek bij prins Charles

Op uitnodiging van de National hedge laying society hebben Wilfried Berendsen en Lex Roeleveld deelgenomen aan de Patron’s competition. De Patron’s is de jaarlijkse wedstrijd heggenvlechten op het landgoed van HRH the Prince of Wales, beschermheer van genoemde vereniging. Een feestje voor de eer en het samenzijn met als krent op de pap een kort gesprek met de prins die er een gewoonte van maakt om ’s middags alle deelnemers (deze keer 66) bij hun hegdeel te bezoeken. We waren de enige niet-Engelse deelnemers. Reden waarom, met Brexit op komst, we ruim de tijd kregen om met his lordship het waarom van onze lange reis én de Nederlandse vlechtstijlen uit de doeken te doen. Voorafgaand aan de wedstrijd waren de gedragsregels duidelijk gemaakt. Een selfie was not done en kon in 12 maanden eenzame opsluiting in de Tower resulteren. Werkfoto’s waren daarentegen wel toegestaan en zo drukte Wilfried op het juiste moment af toen Lex HRH verblijdde met een fles Nederlands cultureel erfgoed. Zie ook het nieuwsbericht op onze website.


Boven: Prins Charles in gesprek met Wilfried (links) en Lex (rug) bij het door Wilfried gevlochten hegdeel. 
Onder: Lex overhandigt de prins 1 liter Nederlands cultureel erfgoed.


Planten van hier

In 2014 bracht Heg & Landschap het boek Bomen en struiken van hier uit. Over heggen, houtwallen, elzensingels, inheemse  soorten bomen en struiken, hun aanleg en beheer (meer info hier). Nu is daar, bij KNNV uitgeverij, Planten van hier, een prachtig boek over inheemse kruiden voor bermen, weiden, dijken maar ook de zomen van onze heggen en andere landschapselementen. Een boek over 50 wilde soorten, de aanleg en het beheer van kruidenrijke vegetaties en de relatie van inheemse kruiden met hun omgeving, dieren (vooral insecten) en de mens. Het boek wordt 8 december tijdens de jaarlijkse FLORON-dag gepresenteerd. Hoofdauteur is Henny Ketelaar. Klik hier voor verdere informatie en de inkijkversie.

Boomplantprogramma 2018-2019  


De aanvragen voor het boomplantprogramma zijn razend snel gegaan. We zijn helaas  door het beschikbare plantgoed heen. De eerste leveringen zullen deze maand plaatsvinden, de rest volgt in januari en februari als het weer geen roet in het eten gooit.

Voor vragen en adviezen blijven we uiteraard beschikbaar. Wil je hoe dan ook (gecertificeerd autochtoon) inheems plantgoed kopen, dan kan dat. Kijk voor meer informatie hierover op onze website.

Vuilboom.


Fruitboomplantactie

Een van de deelnemers van vorig seizoen, de stichting Corazon, organiseert deze winter een fruitboomplantactie voor een groenere en gezondere omgeving. Wil je meedoen of meer informatie? Klik dan hier.
 


Jonge fruitboompjes.

Heggenvlechten


Cursussen

Het heggenvlechtseizoen is begonnen de eerste heggen gevlochten en cursussen gegeven. Je aandacht voor het volgende:
Cursus heggenvlechten Tull en ’t Waal (gem Wijk bij Duurstede).
Zaterdag 15 december.

Geef je nu op. Prachtige locatie, heerlijke heg (en lunch). Kijk hier voor meer informatie.
 

Afsluiting cursus Leersum, november jl.

Lees verder over de cursussen

Kampioenschappen


Kampioenschap heggenvlechten Haarzuilens.
Zondag 13 januari.

Geef je als team z.s.m. op. Mooie heg (dubbele rij), grandioze omgeving. Klik hier voor meer informatie en om je op te geven.
 


Foto Ursula Bos.

Lees verder over de kampioenschappen

Gilde

Het gilde van heggenvlechters is alive and kicking. Op zondag 11 november werd in Odijk een Proeve van bekwaamheid georganiseerd, de gelegenheid voor aspirantleden om lid te worden. Geen gelopen race, want de criteria zijn scherp, de beoordeling streng doch rechtvaardig. Van de 5 kandidaten legden er 3 de proeve met succes af. Lees hier van de hand van Piet Duindam meer over deze dag die meer inhield dan de Proeve van Bekwaamheid.
 


Martijn Schippers, nieuw gildelid.

Juryvoorzitter Louis Dolmans (bij gele pijl) licht uitslag toe.


 

Handleiding heggenvlechten en haagleiden

De handleiding blijft goed verkopen. Opvallend is dat er de laatste tijd handleidingen richting Noord-Holland gaan. Het heggenvlechten verovert nieuwe gebieden. We verhogen de prijs in tijden van schaarste niet. Hij kost nog altijd maar € 25,00 (excl. € 4,15 verzendkosten binnen Ned.) en is te bestellen via onze website.
Ook te bestellen Bomen en struiken van hier (€ 24,75 excl. € 4,15 verzendkosten). Kijk hier voor een selectie uit dit boek.


 

Nieuws van de lokale groepen


Ruim 2 maanden na de vorige nieuwsbrief hebben nog niet alle groepen een nieuw verhaal. Lees hieronder de verslagen die we van enkele groepen ontvangen hebben.


Heggenvlechtbrigade Lingewaard Natuurlijk

Hans van Berlo

De Lingewaardse heggenvlechtbrigade is in november bij Kasteel Doornenburg gestart met het verder vlechten van een struweelheg van ongeveer 150 meter. Het is een oude heg die erg verwilderd is en nooit beheerd is. Er staat veel opslag van sleedoorn en riet dat vanuit een er achter gelegen droge sloot overal opschiet. De heggenvlechtbrigade zal deze winter weer op meerdere zaterdagen met het vlechten van deze heg bezig zijn.
Lees verder

Behoud Groen Erfgoed Harmelen

Martijn Schippers

(...) In het kader van de cultuurhistorie hielden twee van mijn ooms  zich bezig met het stikken van de pruik van een aantal knotwilgen. Dit was een oud boerengebruik. Na 2 jaar hergroei haalde men de dunne takjes van de knot en liet de zware rechtopstaande takken staan. Weer 2 jaar later werd de rest er af gesnoeid. De dunne takjes werden gebruikt voor het vlechten van manden en korven. Ook werden er bezems van gemaakt. Nu werden de takken bossen opgehaald om er schapen en paarden mee te voeren, wat ook een oud gebruik is. Beesten zijn er gek op. We laten uiteraard genoeg knotwilgen ongesnoeid voor de vogels en eenden om in te broeden.
Lees verder

Heggenvlechtbrigade Overijssel

Kristianne van der Put

19 januari gaat de Overijsselse Heggenvlechtbrigade naar het noorden! Je bent welkom om ook te komen.
Via ons Friese brigade lid Pieter Jansma ben ik benaderd of we willen helpen om een heg in Gaasterland te vlechten. En aangezien ik geen goede Overijsselse haag op voorraad heb, heb ik besloten dat we dit moeten doen. Het is een mooie, wel wat zware, haag op een bijzonder melkveebedrijf en we zijn de meest noordelijke vlechtgroep dus.... 
Lees verder

Stichting Maasheggen Balgoij

Rico Ariens

Stichting Maasheggen Balgoij heeft het seizoen afgetrapt tijdens de nationale Natuurwerkdag op 3 november. Ongeveer 20 deelnemers gingen enthousiast aan het werk in de ‘Bremte Meré'. Dit is een kleinschalig natuurgebied tussen Wijchen en Balgoij. De wetering stroomt door het gebied en is een buffer tussen bewoond gebied en landschappelijke rust.
Lees verder

Vereniging voor heggenvlechten

Vlechten in Odijk

Op 11 november is het een gezellige heggenvlechtersdrukte aan de Weteringsdijk 6 in Odijk. De Vereniging voor Heggenvlechten organiseert deze vlechtdag in samenwerking met Walter Jaaltink, landschapscoördinator van Kromme Rijnlandschap. De koffie & thee, aangekleed met appelkanjers als lokale lekkernij uit Ruurlo, leggen een stevige basis om buiten aan de slag te gaan.

Het strijdtoneel is een meidoornhaag die al eerder is gevlochten, maar daarna vele jaren met rust is gelaten.
Lees verder

Projecten


Geef je op voor: Symposium Aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomen

Op woensdag 13 februari 2019 organiseren we in samenwerking met Staatsbosbeheer een ééndaags symposium over de Aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomen. Een vernieuwende, op praktijkervaring gebaseerd, visie op landelijke heggen en bomen. Tijdens dit symposium zal ook een uitvoerige handleiding over dit thema gepresenteerd worden.

Lees hier het voorlopig programma. Dat wordt een mix van korte presentaties (met keuzemogelijkheid), groepsdiscussies, een veldbezoek en ruim de tijd om gesprekken in de wandelgangen. Het symposium is geen doel op zich. Het moet leiden tot concrete actieplannen die moeten leiden tot meer, en goed beheerde bomen en struiken met oog voor de vele functies die ze kunnen vervullen.

Het symposium vindt plaats in het Klooster Sint Agatha in het gelijknamige dorp, gemeente Cuijk. Een passende, historische locatie midden in de Maasheggen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Cultuurfonds ondersteunen e.e.a. financieel.
Meld je hier aan o.v.v. symposium.


Bomen met betekenis - de Waaluiterwaarden

De inventarisatie van de honderden bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden is, althans het veldwerk, afgerond.  Bijzondere verhalen van streekbewoners over een boom worden momenteel opgeschreven en we bereiden het aanplanten van een aantal bomen voor. Kun je ons nog helpen aan een bijzonder verhaal of heb je een mooi idee voor de aanplant van  een boom, laat ons dat dan hier weten.  De strijd tot behoud van een 111 jaar oude, vitale zwarte populier in Opijnen, gaat nog door. Het moet lukken deze monumentale boom die bovendien deel uitmaakt van een geheel aan historische boerderijen, boeren erven en boomgaarden, te behouden.

Schietwilg op de veerstoep van Varik, een boom vol persoonlijke verhalen.


Machtige vormen.

Internationaal


In deze bijdrage aandacht voor:
 • Heggenvlechtevenement Frankrijk begin maart 2019, 
 • een schitterende film over knotbomen,
 • het nationaal Engels kampioenschap heggenvlechten en
 • de prachtige bossen en parklandschappen van Hatfield forest en Wimpole estate, beide niet ver van Cambridge.
Lees verder over het internationale nieuws

Immaterieel erfgoed


Het 2e Erfgoedzorgplan (2017-2018) wordt deze maand door ons geëvalueerd. Het opstellen en uitvoeren van een erfgoed (heggenvlechten)zorgplan is een verplichting die Heg & Landschap is aangegaan bij de plaatsing van Heggenvlechten op de inventaris immaterieel erfgoed. Daarna zullen we ons actieplan voor de komende 2 jaar vaststellen en e.e.a. bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) indienen.
We bespreken momenteel met het KIEN de mogelijkheid om de komende maanden een instructievideo heggenvlechten te maken.
 

Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.
De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor maart 2019. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg en 500 Kb grootte.
De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Arianne Doeleman, Hans van Berlo, Hanna Lanser, Tjalf Bloem, Wilfried Berendsen, Martijn Schippers,  Rico Ariens, Kristianne van der Put, Ursula Bos en Lex Roeleveld.

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresseerden.

Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wilt u hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld u dan nu aan. Klik hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal