Lees over het plezier en enthousiasme waarmee het Boomplantprogramma 2023-2024 van start ging, over drie recente heggenpublicaties, cursussen en kampioenschappen, over het Patrons Event, de Week van de heg, het Netwerk en het Gilde van heggenvlechters en veel meer over heggen(vlechten).
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de webversie >
20 jaar Heg & Landschap 
2013-2023
 
N I E U W S B R I E F   
no. 31 | december 2023


Inleiding


Beste lezer,

Hierbij nieuwsbrief 31, zo halverwege het seizoen waarin we bomen planten en heggenvlechten. En natuurlijk nog veel meer activiteiten in tuin, erf en landschap. Voor wat betreft ons boomplantprogramma en het heggenvlechten voor alle heggenvlechters, was het een flitsende start. Goed te ervaren hoeveel vraag er naar inheems plantgoed is en dat we blij zijn dat er zich weer een nieuwe generatie heggenvlechters aandient. Hoopgevende berichten zo vlak voor de Kerstdagen!
 
Voor vragen, suggesties en opmerkingen, aarzel niet: info@hegenlandschap.nl. De volgende nieuwsbrief staat gepland voor eind februari 2024.

Veel leesplezier en fijne Kerstdagen en een gezond, goed 2024 gewenst.
 
Lex Roeleveld,
Heg & Landschap

 

Website Heg & Landschap vernieuwd


Vanaf donderdag 21 december staat onze vernieuwde website online. Overzichtelijker, actueler, gebruiksvriendelijker en qua vormgeving lichter en luchtiger. Je vindt er alle informatie over heggen(vlechten), ons boomplantprogramma, hazelaarhakhout en onze cursussen, symposia en projecten. Ook onze internationale contacten, de agenda en de laatste nieuwtjes. Ga naar www.hegenlandschap.nl.


Boomplantprogramma 2023- 2024,
plezier en enthousiasme


Begin november hebben we de inschrijving voor ons boomplantprogramma afgesloten. Uit alle delen van ons land zijn er aanvragen ontvangen, in totaal 150.000, het maximumaantal dat we konden uitgeven. Tegen de tijd dat de nieuwsbrief uitkomt zal meer dan 125.000 stuks hun weg naar de ruim deelnemers gevonden hebben en voor de Kerstdagen in de grond staan. De rest, deelnemer wanhoop niet, volgt half januari.

Deelnemers halen hun bestelling op. Paradijsvogelbosje, Oosterwold, Almere. Meer dan 25.000 stuks in 1 dag!


Een van de mooie aspecten van het programma is dat het zoveel mensen mobiliseert om bomen en struiken te planten. Nieuwe heggen, bosjes en bomenrijen om het landschap, onze leefomgeving, te verrijken. De foto’s die we ontvangen laten zie hoeveel vrienden, familieleden en soms wildvreemden betrokken zijn bij het planten van al die bomen en struiken. Het is soms een heel gezoek, al die soorten die zonder blad zoveel op elkaar lijken, de grond soms zwaar, maar het sorteren en planten levert toch veel plezier en voldoening op.

Een hele bijzondere bijdragen is van al diegenen die ons geholpen hebben door plantgoed te ontvangen (soms wel 3.000 stuks), te sorteren (soms wel 35 soorten) en mee te geven aan andere deelnemers (soms wel 10) in hun regio. Heel erg bedankt voor deze hele speciale hulp. Zonder jullie zou het heel moeilijk zijn om ons programma mogelijk te maken.

terug naar inhoudsopgave >
Bekijk hier een serie foto's van de start van het Boomplantprogramma 2023-2024  (PDF).


Heggenvlechten, wat een start!


In de vorige nieuwsbrief hebben we de start ingeluid. Nu een maand later kunnen we zeggen: En wat voor een start! Op elk vlak was het een overweldigend. Het kan niet anders of we moeten ernaartoe geleefd hebben. Commerciële opdrachten, trainingen en cursussen, wedstrijden, boekpresentaties en een heuse Week van de Heg. Laten we er eens doorheen lopen.
 

Kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed

Op zondag 19 november hebben we ons jaarlijkse kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed gehouden. In samenwerking met het Gilde van heggenvlechters en het Netwerk (tot voor kort Vereniging van) heggenvlechters. Het was tussen alle regendagen door, een schitterende dag op Historyland, in het westelijke gelegen Hellevoetsluis dat niet direct bekend staat als heggenlandschap. Niettemin op Historyland staan kilometers prachtige, veelsoortige heggen, ideaal voor een stevig kampioenschap.Het was een feest van elkaar weer ontmoeten en er 5 uur lang stevig tegenaan gaan. Tweeëntwintig deelnemers waaronder John uit Engeland en Arnaud uit Frankrijk, met een nieuwe legioen heggenvlechters en aan het eind van de middag 100 meter gevlochten heg.

En de winnaars dit jaar waren: Luke Schippers. Luke (20) won de hoofdprijs in de categorie ervaren heggenvlechters en het team Arthur Buitelaar en Rien Boensma won de hoofdprijs in de Open klasse, de minder ervaren deelnemers.

Noot voor alle heggenvlechters ervaren en aanstormend talent: het kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed zal elk jaar op de derde zondag van november georganiseerd worden. De locatie voor 17 november 2024 is nog niet bekend, maar we hebben weer iets heel bijzonders in gedachten.

terug naar inhoudsopgave >
Bekijk hier een serie foto's tijdens het kampioenschap gemaakt door Bert van Ginkel (PDF).


Drie nieuwe heggenpublicaties 


Drie publicaties over heggen en het vlechten van heggen in het bestek van een enkele week. Dat is bijzonder. Heggenvlechten leeft, dat mogen we dan toch wel stellen. We nemen ze kort door en raden geïnteresseerden aan ze allemaal te lezen.
  • Kruisheggen - Herwaardering van een oude techniek, Pieter Jansma (artikel)
  • Cahier Historische heggen en wallen in de gemeente Heumen e.o. Vroeger, nu en in de toekomst, Jef Gielen (boek)
  • De Maasheggen. Parel van mens en natuur, Marius Grutters (boek)

Kruisheggen

Kruisheggen zijn een vorm van heggenvlechten die in Vlaanderen wel bekend is, hier en daar nog wordt toegepast maar vooral nog te zien is rond kerkhoven, adellijke eigendommen, maar ook rond boerentuinen. Het is een sierlijke stijl die veel werk vraagt en vaak met duurdere soorten zoals rode beuk en gele kornoelje werd uitgevoerd. Vaak het werk van hoveniers en daarom misschien niet vreemd dat tuinontwerper Pieter Jansma zich op deze vorm van heggenvlechten heeft geworpen. In een prachtig artikel in het winternummer 2023 van het tijdschrift Oase, voor natuurrijke tuinen, beschrijft hij de stijl, de technieken en zijn ervaringen in het planten, vlechten en onderhouden van kruisheggen. Klik hier voor het artikel. Meer informatie: www.stichtingoase.nl.


 

De gevlochten heg

Jef Gielen schreef ter gelegenheid van de Week van de heg (zie hierna) het cahier Historische heggen en wallen in de gemeente Heumen e.o., een uitgave van het gemeentelijk Erfgoedplatform. Hij beschrijft de grote diversiteit aan landschapstypen in de streek en het voorkomen van allerlei vormen van heggen en (hout)wallen. Een ware wandeling door de geschiedenis over het hoe en waarom, die leidt tot de analyse van de in het gebied gevonden vlechtsporen. De vormen en andere kenmerken tonen volgens Jef aan dat de traditionele wijze(n) waarop in Heumen en elders in Nederland heggen veedicht gemaakt werden door jonge struiken te buigen en in elkaar te vlechten. Hij experimenteert hiermee al enkele jaren op de Koeietuin in Heumen.

Het verhaal werkt toe naar enkele stevige uitspraken. Ten eerste zouden we niet meer over heggenvlechten moeten spreken maar over hegverdichten. De meeste heggenvlechters in Nederland vlechten volgens Jef namelijk helemaal niet. Ze kappen (‘leggen’), ze gebruiken staken en binders, of noemen het zelfs Maasheggenvlechten. Het vindt in Jefs ogen geen genade. Het is niet de ‘traditionele’ wijze van het verdichten van heggen. Die zou volgens hem wel het uitgangspunt van ons ambacht moeten zijn. Een mening die ingaat tegen de gedachte dat heggenvlechten (verdichten zo je wilt) levend erfgoed is dat zich, zoals vrijwel alles in de wereld, over de eeuwen ontwikkeld heeft en dat nog steeds doet. Waarmee niet gezegd is dat het ontrafelen en weer op de kaart zetten van oude technieken niet boeiend en waardevol is.

Tot slot is er de niet onderbouwde conclusie en aanbeveling dat de door hem gepropageerde wijze van hegverdichten duurzamer is, leidt tot meer biodiversiteit en minder kost. Begrijpelijk wellicht als je gehoord wilt worden, maar het boeiende verhaal is veel beter zonder deze uitsmijter.  

Cahier Historische heggen en wallen in de gemeente Heumen e.o. Vroeger, nu en in de toekomst. Erfgoedreeks deel 10. Jef Gielen. Erfgoedplatform, gemeente Heumen.
 


De Maasheggen

Marius Grutters heeft een uitgebreide, herziene versie uitgebracht van zijn in 2011 uitgebrachte boek De Maasheggen, Parel van mens en natuur. 320 pagina’s met veel foto’s. Een prachtige uitgave. Het boek behandelt de geschiedenis van de Maasheggen vanaf de prehistorie en de ontwikkeling van het landgebruik. In een aantal hoofdstukken wordt de grote diversiteit aan planten en dieren in de Maasuiterwaarden in Noord-oost-Brabant beschreven. Hij schetst hun achteruitgang, maar ziet ook dat er hier en daar sprake is van herstel. Centrale plaats hierbij vormt zijn landgoed Limosa (12 ha) waar hij ‘uitgekiend leefgebiedsherstel’ toepast en de mooie resultaten ervan beschrijft, inclusief de herintroductie van de boomkikker.

Praten we over de Maasheggen dan uiteraard ruime aandacht voor het Maasheggenvlechten. De geschiedenis en de revival ervan komen aan bod. Een boeiend verhaal. Het boek is ook om die reden, lees het verhaal over zijn familie, een persoonlijk relaas van zijn betrokkenheid en grote inzet voor het gebied.

Het boek had aan kwaliteit gewonnen als Marius van iets meer afstand naar de ontwikkelingen had gekeken. Ten eerste: waarom niet eren wie eer toekomt? Het herstel van de Maasheggen start niet bij landgoed Limosa maar is met name op gang gekomen door de grote en niet aflatende inzet van veel organisaties en individuen waaronder Marius. Laten we twee organisaties noemen zonder welke dit verhaal onmogelijk geschreven had kunnen worden: de Stichting Landschapsbeheer Boxmeer en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Ten tweede blijft het een raadsel waarom het grote succes van het Maasheggenvlechten niet gevierd kan worden zonder andere manieren van vlechten (verdichten volgens Jef Gielen), als niet-traditioneel, niet duurzaam ed. weg te zetten. Met name alles wat door het gebruik van staken en binders naar Engelse herkomst riekt, is fout en wordt met onjuiste feiten opgezadeld. Een parel als de Maasheggen heeft dat nu net niet nodig.

De Maasheggen. Parel van mens en natuur. Marius Grutters. Uitgeverij Reinaert, Boxmeer  terug naar inhoudsopgave >


Week van de heg


De eerste Week van de heg in Nederland vond van 26 november tot 2 december plaats in Heumen. In Engeland is er een nationale week van de heg, in de Morvan (Frankrijk) kennen ze de maand van het heggenvlechten, en nu eindelijk in Nederland een begin om naast onze kampioenschappen cursussen, boeken ed., een Week van de Heg te vieren. Jef Gielen organiseerde deze samen met het Erfgoed Platform van de gemeente Heumen.

De week bestond uit het bezoeken van heggengebieden zoals op zondag de Maasuiterwaarden bij Nederasselt en op zaterdag de heggen en houtwallen rond de Heemtuin in Malden. Er werd ook stevig gewerkt: op maandag en donderdag werden er heggen aangeplant en een oude heg ‘hersteld’.
Dinsdagochtend werd besteed aan een presentatie over de bijzondere kenmerken van het gebied en de traditionele wijze van het verdichten van heggen (ook wel heggenvlechten genoemd) en dinsdagmiddag en woensdag werd er actief gevlochten.

Op vrijdagavond kreeg burgemeester Minses tijdens een feestelijke bijeenkomst van Jef het eerste exemplaar overhandigd van het hierboven besproken Cahier Historische heggen en wallen in de gemeente Heumen e.o.
De organisatoren kijken terug op een geslaagde eerste Week van de Heg. De opkomst was goed, er is hard gewerkt en weer meer mensen gemotiveerd om voor heggen te strijden. De Week van de Heg krijgt volgend jaar ongetwijfeld een vervolg.

Overhandiging eerste exemplaar door Jef Gielen aan burgemeester Minses (links).

 
terug naar inhoudsopgave >

 


Cursussen en kampioenschappen

Begin december en er zijn al een groot aantal cursussen gegeven. Om een paar locaties te noemen: in Eibergen (Achterhoek), Almere, Heino (Ov), Haarzuilens (Utr.), Brummen, Heumen en Boxmeer. Mooie cursusdagen, vrijwel allemaal volgeboekt, meestal goed weer, hoewel we in Almere een dag lang in de regen hebben gewerkt, wat op geen moment de pret mocht drukken. Warme koffie en thee en een stevige soep tijdens de lunch doen wonderen (hoewel het opstarten daarna wel even moed vergt).

Er zijn weer nieuwe cursusdagen gepland. De bij ons bekende cursussen staan hieronder vermeld.
  • Zeewolde27 januari. Nadere informatie: : Marion Scherphuis, Landschapsbeheer Flevoland, scherphuis@landschapsbeheer.net
  • Brummen –  9 december 2023 en zaterdag 13 januari 2024 als onderdeel van driedaagse cursus die in november gestart is. Nadere informatie: René Rijks, rjrijks.1965@gmail.com
  • Neeritter (N-B) – 24 februari. 2024 Nadere informatie: Lex Roeleveld, info@heggen.nu .
  • Markelo – 20 januari of 24 februari 2024. Overijsselse heggenvlechtbrigade. Nadere informatie: kristiannevdput@gmail.com .
  • Boxmeer – De stichting Landschapsbeheer Boxmeer organiseert oefenochtenden in aanloop naar het NK op 10 maart 2024. Klik hier voor het programma.
 


Sander en Jolijn, blije eigenaren van een golvende (gevlochten) heg (wavy hedge).

 

NK Maasheggenvlechten

Het jaarlijks kampioenschap is deze keer op zondag 10 maart 2024. Wil je deelnamen en meedoen aan de verplichte trainingsmomenten of enkel bezoeken kijk dan op www.maasheggen.nl.

De Gouden Hiep.

 

Het Patrons event, een bijzonder gebeuren

Op zaterdag 10 november werd op landgoed Highgrove in Gloustershire het jaarlijkse Patrons event gehouden. Een wedstrijd heggenvlechten (hedgelaying) op uitnodiging van de beschermheer (Patron) van de Engelse heggenvlechters koning Charles III. Charles is een groot voorvechter van traditionele ambachten zoals het heggenvlechten en geeft daarbij ook duidelijk aan wat hij belangrijk vindt. Zo was de uitnodiging duidelijk: enkel bound styles, dus met staken en binders afgewerkt. In de toelichting door de Head Forester de uitdrukkelijke vermelding: geen takken van bomen in de heg afzagen en de daarbij ook maar de mededeling hoe His Majesty aan te spreken en het niet in je hoofd te halen om een selfie te vragen.

Lucie en Lex in gesprek met HRH King Charles III.


Er namen op verzoek van HRH ook dit jaar weer veel jonge deelnemers deel, veelal jonge boeren. Met enkele ervaren rotten en een Nederlandse veteraan als instructeurs. De dreigende regen bleef achterwege, er werd in totaal ruim 300 meter gevlochten in Welsh, South of England en Midland style.

Toen na 5 uur zwoegen de tijd erop zat, iedereen wat napraatte en theedronk, was het tijd voor de monarch om de troepen en het werk te inspecteren. De hele heg werd afgelopen, met iedereen kennisgemaakt en een praatje gemaakt.  “Was je er eerder ook niet bij, en hoe vlechten jullie in Nederland?” Ik heb met het oog op de beperkte tijd en de goede relatie met het Verenigd Koninkrijk het begrip hegverdichten maar niet ter sprake gebracht en evenmin verteld dat er in Nederland stemmen opgaan om het gebruik van staken en binders te ontraden en als historisch onjuist, ondoelmatig en ecologisch inferieur te beschouwen.   

Het was toch weer een memorabele dag, in twee opzichten verschillend van vorige keer: het oude, opgelapte jagersjasje had plaatsgemaakt voor een stijlvol nieuw exemplaar en de tijd beschikbare tijd was iets krapper bemeten.  De ontspannen sfeer, de handdruk, lach, kwinkslagen en getoonde interesse waren niet anders. Nigel Adams bedankte Charles voor zijn bezielende toespraak op de COP28. Met een gulle lach en opgewekte tred vervolgde Charles III zijn bezoek heuvelafwaarts door het modderige veld.

terug naar inhoudsopgave >
Klik hier voor een fotoserie van het Patrons Event (PDF)


Netwerk en gilde van heggenvlechters


Op 25 november werd in Nijkerk de eerste Netwerk-/gildedag van het seizoen georganiseerd. Groot aantal deelnemers, lekker nat stuk land, vele manieren van vlechten, veel enthousiaste nieuwkomers, een fantastische lunch en gastvrijheid, kortom een geweldige dag. Wim van Weersch en Hans van Berlo werden als scheidende bestuursleden van de Vereniging van heggenvlechters(thans Netwerk) in het zonnetje gezet en er werd nog lang en gezellig nagepraat.

Op zaterdag 3 februari 2024 staat de tweede Netwerk-gildedag op het programma. Locatie nog niet bekend. Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met Hans van Berlo (secretariaat@verenigingvoorheggenvlechters.nl).

De deelnemers aan de eerste netwerkdag voor heggenvlechters.


Heggenvlechter gezocht? Zoek je een professionele heggenvlechter om je heg te vlechten (of om te horen of de heg er klaar voor is), dan kun je terecht bij een van de (adspirant)leden van het Gilde van heggenvlechters die dergelijke opdrachten uitvoeren:
 

 

 

Lokale vlechtersgroepen  

Hieronder kort verslag van de activiteiten van een aantal van de lokale groepen die heggenvlechten en meer algemeen zich inzetten voor aanplant en behoud van heggen en heggenlandschappen. Onderaan vind je een link naar een fotoserie van de werkzaamheden van de lokale vlechtersgroepen.

Maasheggen Balgoij
We hebben al enige tijd niet meer gerapporteerd over de stichting Maasheggen Balgoij. Wel, Rico Ariens laat weten dat ze nog alive and kicking zijn. De natuurwerkdag begin november was met 25 enthousiaste deelnemers een groot succes. De groep heeft afgelopen jaren gewerkt om een meer dan 100 jaar oude heg te revitaliseren en wil deze komende jaren weer gaan vlechten.

Er wordt hard gewerkt op de Natuurwerkdag 4 november 2023.


Naast het aanplanten van heggen bij particulieren is de stichting tevens in gesprek om hete beheer van heggen van Staatsbosbeheer over te nemen. Over de constructies van deze overname wordt nog gesproken, maar het doel is duidelijk: een mooi heggenlandschap langs dit deel van de Maas.
 
Staat er nog iets gepland voor komende tijd: activiteit met groep, cursus? Voor meer informatie: www.maasheggenbalgoy.nl.

Behoud groen erfgoed Harmelen
Het seizoen ging begin oktober van start in de Griend te Zijderveld waar we toen nog met de auto het land in konden rijden. Vanaf toen is het zelden meer droog geweest. Onze groep werkt regelmatig op Voedselbos Haarzuilens. Langs een wandelpad vlechten we er een heg met gebruik van staken en binders.  We waren sterk vertegenwoordigd bij het kampioenschap in Hellevoetsluis.  Alle deelnemers leverden geweldig werk en het was voor onze jury niet gemakkelijk om de einduitslag te bepalen. We hebben genoten van de gastvrijheid van Sandy! Trots op de eerste prijs van Luke, de derde prijs voor Ilse en mij. Jeroen gefeliciteerd met de tweede prijs.

De eerste Netwerk/Gilde dag in Nijkerk was een groot succes! Ondanks het slechte weer werd er vrolijk gevlochten. Mooi om te zien dat er weer veel opkomend talent naast de oude garde langs de heg lijn aan het werk was. Bijzonder was ook het hegdeel van Kristianne en Pieter gevlochten zoals Jef Gielen het graag ziet. Goed om even met de andere Gilde leden bij te praten. Henriëtte zorgde uitstekend voor ons. De sfeer bereikte haar hoogtepunt tijdens de afscheidsborrel van Hans en Wim. Wat hebben we ongelofelijk veel aan jullie te danken! Voor mij persoonlijk blijft het een grote teleurstelling dat de vereniging stopt. Alsnog welkom netwerk!

Lingewaard natuurlijk  
Eind december, de eerste meters zijn al weer gevlochten de laatste twee maanden, tijd voor een verslag. Met de Lingewaardse heggenvlechtbrigade is het laatste deel van de heg aan de achterzijde van de parkeerplaats van Fort Pannerden in maart afgevlochten en vormt een prachtig homogeen beeld! Daarom zijn we in november begonnen aan een niet al te zware gemengde heg (vooral meidoorn) op het landgoed Holthuizen in Huissen.
Lees hier een verslag van onze werkzaamheden.

Vlechtbrigade Overijssel
Op 18 november is de Overijsselse heggenvlechtbrigade op een boerderij bij Heino aan de slag geweest met een stevige heg. Voor plannen later dit jaar, zie Cursussen.

terug naar inhoudsopgave >
Klik hier voor een fotoserie van de lokale vlechtersgroepen(PDF)


Wat een relicten!

 

Aan de voorzijde van de Oude Algemene Begraafplaats in Oosterbeek, die dateert uit 1865, zijn lang geleden enkele takken van een beuk tussen de spijlen van het metalen hekwerk gevlochten. Hieronder enkele beelden van de vormen die zoiets na vele, vele jaren kan aannemen.

Vlechtrelict op de Oude Algemene Begraafplaats in Oosterbeek.


Eikenhakhout is tot rond 1900 een belangrijke vorm van bosbeheer geweest. De bast werd van de eikenstammetjes geklopt en gebruikt voor het maken een eek, product nodig bij het looien van leer. Toen eek als looistof vervangen werd door chroom verdween de eikenhakhoutcultuur. Zo ongeveer in de periode, ruim 100 jaar geleden dat ook het heggenvlechten uit beeld verdween. In wat nu een hazelaarhakhoutbos is op landgoed Sandenburg (Kromme Rijnstreek) staan nog de restanten van oud eikenhakhout. Geen hakhout dat net boven de grond werd gekapt maar op lage knotbomen zo’n 100-150 cm hoog. De meeste zijn dood en verrot, een enkele is dood en staat nog een aantal jaren, sommige zijn weer uitgelopen en leveren een moeilijke strijd tegen de veel harder groeiende hazelaars. Monumentjes zijn het die herinneren aan een eeuwenlange periode waarin hakhout de meest voorkomende vorm van bosbeheer was.

terug naar inhoudsopgave >
Klik hier voor een fotoserie over vlechtrelicten (PDF)


Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende Heg & Landschap-nieuwsbrief verschijnt eind februari. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright, als jpg en tenminste 500 Kb grootte.

De foto's in deze nieuwsbrief waren van Bert van Ginkel, Tim Russ, Martijn Schippers, Lex Roeleveld, Kristianne van der Put, Hans van Berlo, Pieter Jansma, Henriëtte Brekebeen, Rico Ariëns, Rianne Luring, Jan Woudstra.

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap                                                                                                                          
N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

terug naar inhoudsopgave >    


De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.
Website

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Tuindorpweg 42
3951BG Maarn

info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Klik hier als u uw uw gegevens wilt wijzigen (emailadres, voor- en achternaam).

Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wilt u hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld u dan nu aan. Klik hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresseerden!

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

Wil je onze Nieuwsbrief financieel ondersteunen dan kan je hier direct via iDeal een bedrag naar eigen keuze overmaken. Donaties kunnen ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL72RABO 0397 080 093 onder vermelding van Nieuwsbrief Heg & Landschap. We zijn je daarvoor heel dankbaar!

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en uitvoering Martien Yland

terug naar inhoudsopgave >