Lees over 'Bomen met betekenis', Visieplan Maasheggen Noord-Limburg, het Boomplantprogramma, symposia, en veel meer over heggenvlechten.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de online-versie >


NIEUWSBRIEF


no. 7, juni 2017

In deze Nieuwsbrief:
  • Inleiding
  • Visieplan Maasheggen Noord-Limburg
  • Boomplantprogramma 2016-17 en vervolg
  • Bomen met betekenis langs de Waal
  • Symposia
  • Heggenvlechten, haagleiden, hedge laying
  • Publiciteit
  • Diversen
  • Tot slot
  • Colofon


Beste mensen,

Onze vorige nieuwsbrief is in februari uitgekomen. De zomer is begonnen, het voorjaar voorbijgeslopen. De gevlochten heggen zijn al zo groen dat het vlechtwerk achter blad verborgen gaat. De nieuwe aanplanten staan er vrijwel overal goed bij. In deze nieuwsbrief  verslag van wat Heg & Landschap de laatste maanden zoal uitgevoerd en de nieuwe projecten die gestart zijn. Een daarvan is het maken van een toekomstplan voor de Maasheggen in Noord-Limburg. Een ander nieuw project is een spannende zoektocht langs de Waal naar bijzondere bomen en hun verhalen.

Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap

Visieplan Maasheggen Noord-Limburg


Voor de gemeente Mook-Middelaar stellen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Heg & Landschap een visie op voor de ontwikkeling van haar Maasheggengebied. In mei hebben we alle heggen en bomen in het veld digitaal in kaart gebracht. Opvallend is de grote soortenrijkdom (o.a. veel wegedoorn), de vele vlechtsporen en de prachtige knotbomen. Er is overduidelijk veel verdwenen en de heggen en bomen die resteren, worden in veel gevallen wel erg intensief onderhouden. Plannen van Rijkswaterstaat m.b.t. waterafvoer vormen een bedreiging voor het behoud en herstel van de Maasheggen. Er liggen zeker ook kansen. In juni is er een bewonersavond waar de wensen en ideeën bespreken van eigenaren, bewoners en andere betrokkenen. De visie dient dit jaar gereed te zijn.   

Boomplantprogramma 2016-17 en vervolg


Afgelopen winter hebben 50.000 stuks bosplantsoen hun weg gevonden naar ruim 100 adressen. Het was het 5e achtereenvolgende jaar dat we ons boomplantprogramma uitvoerden. Het plantgoed is besteed aan permacultuurtuinen, voedselbossen, ecologische en sociale projecten, boomfeestaanplanten en erfbeplantingen.De uitvoering van het programma liep volgens deelnemers gesmeerd en ik mei blijkt het plantgoed, op een ongelukkige lichting sleedoorn na, goed aangeslagen te zijn. Eind deze maand verschijnt het verslag van deze campagne. In januari 2017 hebben we een nieuw driejarig contract met onze sponsor, de Franse Fondation Yves Rocher, getekend. Dat houdt in dat we de komende jaren doorgaan en niet onbelangrijk, in het vervolg vroeg in het seizoen zullen kunnen starten. Meer informatie over het programma voor volgend jaar in onze volgende nieuwsbrief (september).
 

Bomen met betekenis langs de Waal


Ons jongste project speelt zich af langs de Waal. In opdracht van de stichting Onze Waal voeren we een heel mooi en apart project uit.
 
Lees verder over 'Bomen met betekenis'

Symposia

Eindelijk weer een symposium! Eind maart organiseerde Heg & Landschap een symposium over groen erfgoed en een jubileumdag voor de Kring Praktiserende Boomverzorgers.

 

Lees verder over de symposia

Heggenvlechten, haagleiden, hedge laying


We hebben een rijk heggenvlechtseizoen achter de rug met weer meer nieuwe heggenvlechters, een groter aantal ervaren heggenvlechters, een nieuwe, uitgebreide handleiding heggenvlechten en diverse mooie evenementen. 

Lees verder

Diversen


In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Louis Dolmans, voorzitter van Heg & Landschap en oprichter, bestuurslid van Doornik Natuurakkers, genomineerd was voor de Gouden Grutto 2017, publieksprijs georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Het is Louis niet gelukt de trofee te bemachtigen. Dat neemt niet weg dat de gevlochten meidoornheggen op de natuurakkers volop gebloeid hebben, de akkerranden hun bloemenpracht laten zien, de oude-graanrassen de grond uit schieten en er maar liefst 59 broedvogelsoorten geteld zijn waaronder de patrijs, de kneu en de steenuil. Op de akkers wordt het systeem van natuurlijke landbouw stap voor stap verbreed. Dit jaar zijn walnotenbomen en hoogstamfruitbomen toegevoegd. Volg Louis via zijn maandelijkse blog op omroep Gelderland en op website van Doornik Natuurakkers.

Publiciteit


Kampioenschappen
Het kampioenschap in Heerde kreeg de nodige media aandacht. Omroep Gelderland (tv-1, tv-2 en radio), de regionale kranten (Stentor, Gelderlander) en natuurlijk werd er ook getwitterd. De Engelse deelnemer Jim Jones schreef een blog over zijn belevenissen.
Het NK2017 kreeg zoals hierboven gemeld ook de nodige aandacht op sociale media.
 
Boomplantprogramma
Het boomplantprogramma kwam ook in het nieuws. We lichten er twee plekken uit: de boomfeestdag in Heerde en de nieuwe, door bewoners ontworpen en ingerichte ecologische wijk Paradijsvogelbosje in Almere (blog en omroep Fevoland).
 

Tot slot


Stuur ons je op- en aanmerkingen over deze Heg & Landschap-nieuwsbrief. Stuur hem s.v.p. door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn (zie link onderin).

De volgende Heg & Landschap-nieuwsbrief staat gepland voor begin september 2017. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg of png en tenminste 500 Kb grootte.

De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Georg Müller, Erik Peek Fotografie, Jim Jones, Robert en Peter Ceelen, Bart Ottink, Lex Roeleveld.  Waarvoor dank.


Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl
Voeg dit adres toe aan uw adresboek.

Stuur deze email door.
Hier kunt u uw adresgegevens wijzigen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal