Lees over opmerkelijke heggen, de dreigende kap van honderden bomen langs N-wegen, het Boomplantprogramma, kampioenschappen en cursussen, nieuws van 6 lokale vlechtersgroepen, internationale heggencontacten en veel meer over heggenvlechten.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de online-versie >


NIEUWSBRIEF


no. 10, mei 2018

In deze Nieuwsbrief:
  • Inleiding
  • Opmerkelijk
  • Boomplantprogramma 2017-2018 en vervolg
  • Heggenvlechten
  • Nieuws van de lokale groepen
  • Projecten
  • Internationaal
  • Immaterieel erfgoed
  • Tot slot


Beste mensen,

Onze 10e nieuwsbrief verschijnt veel later dan gepland. Er valt daarom veel te vertellen. De winterperiode is traditiegetrouw een drukke periode waarin er geplant, gesnoeid en gevlochten wordt. Het afgelopen seizoen was heel erg druk. Nog niet eerder zijn er zoveel inheemse bomen en struiken door Heg & Landschap verdeeld. Daarnaast een record aantal cursussen heggenvlechten, twee kampioenschappen en het NK Maasheggenvlechten. Lokaal zijn een groot aantal groepen aan de slag geweest met onderhoud, aanplanten en vlechten. Daarvan verslag en van de internationale contacten met onder andere onze deelname aan twee internationale symposia.


Meer dan ooit wordt (inter)nationaal het belang van struiken en bomen onderkend. Wekelijks verschijnen er in de media berichten over de rol van bomen bij het beperken van klimaatsverandering en van de achteruitgang van de biodiversiteit. Van 28-30 mei wordt in Nijmegen de 4e Europese agroforestry conferentie (EURAF2018) gehouden. Hierin staat de functie van bomen en struiken bij de absoluut noodzakelijke transitie naar een duurzame landbouw centraal. We zullen hierover, en vooral op de daar voorgestelde acties, in onze volgende nieuwsbrief uitgebreid berichten.

Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap


Meld je aan om onze nieuwsbrief te blijven ontvangen

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, moeten wij je vragen kenbaar te maken of je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. 
Als je onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, klik dan hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Opmerkelijk


Een schoolvoorbeeld van prachtig gesnoeide heggen, gevlochten heggen in landschapskunst en nieuwbouwwijken, en de dreigende kap van honderden bomen, een drietal opmerkelijke feiten waarmee we deze nieuwsbrief beginnen.
Lees verder

Boomplantprogramma 2017-18 en vervolg


Bijna dagelijks in het nieuws: de noodzaak om bomen te planten. Bomen om de klimaatverandering te beteugelen, bomen om de landbouw te verduurzamen, bomen om de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid te verbeteren. Het is mooi dat we met ons boomplantprogramma hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Lees verder over het Boomplantprogramma

Heggenvlechten


Het was een topseizoen voor het heggenvlechten. Een groot aantal activiteiten met cursussen en kampioenschappen. Lokale groepen die actief zijn, een goed verkochte handleiding Heggenvlechten en haagleiden en soms felle discussies. Het heggenvlechten leeft en het enthousiasme van de deelnemers spat er van af. 
Lees verder over ontwikkelingen rond heggenvlechten

Nieuws van de lokale groepen


Verschillende enthousiaste heggenvlechters hebben thuis een lokale groep opgericht die zich met heggenvlechten, aanplanten van heggen maar soms ook nog veel breder voor landschapsbeheer inzet. Lees hieronder de verslagen die we van de groepen ontvangen hebben.


Heggenvlechtbrigade Lingewaard Natuurlijk

Hans van Berlo
Lees verder

Behoud Groen Erfgoed Harmelen

Martijn Schippers
Lees verder

Heggenvlechtbrigade Overijssel

Kristianne van der Put

Een tennisarm heeft Kristianne er van weerhouden om de afgelopen maanden met de heggenvlechtbrigade aan de slag te gaan. Aanmelden bij de brigade kan door met Kristianne contact op te nemen: Kristianne@Vlechtwerk.nu , of 06 508 71 967.

Stichting Heg en Haag, werkgroep Brummen e.o.

René Rijks
Lees verder

Vlechters van ’t Veen

Piet Duindam
Lees verder

Stichting Maasheggen Balgoy

Rico Ariens
Lees verder

Vereniging voor heggenvlechten
In februari heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Na de vergadering in de Veldschuur te Bemmel spoedden we ons naar Doornik Natuurakkers, waar we te gast waren bij Louis Dolmans. We hebben een middag lang gevlochten in de ter plekke ontwikkelde 'Doornik stijl'. Het beste valt deze stijl te omschrijven als een vrije stijl met staken. Het was verrassend te zien hoeveel varianten hier ontstonden. Uit de peiling van de leden en de gesprekken tijdens de ledenvergadering zijn een aantal punten naar voren gekomen waarmee het bestuur de komende tijd aan de slag gaat.

Met het geslaagd Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten in Oeffelt nog vers in het geheugen, is het vlechtseizoen inmiddels beëindigd en doet de lente inmiddels stevig van zich spreken. Tijd om met andere zaken bezig te zijn, maar ook om de resultaten van het vlechten te bewonderen, de hergroei te beoordelen en heggen te knippen.

Te zijner tijd zal het bestuur weer van zich laten horen, de site zal vernieuwd worden, met de mogelijkheid om je als lid aan te melden via het inschrijfformulier op de site. Laten we onze vereniging versterken en Nederland mooier maken!

Hans van Berlo, secretaris Vereniging voor Heggenvlechten.
 

Na vergaderen is het goed vlechten.

Projecten


Symposium over de aanleg en het beheer van heggen

Hij stond al eerder aangekondigd maar dit najaar zal in samenwerking met Staatsbosbeheer een symposium georganiseerd worden over de aanleg en het beheer van landelijke heggen incl. bomen en randen. Zodra de plannen concreet vorm zullen hebben gekregen, plaatsen we deze op onze website plaatsen. Het zal een symposium worden met veel praktijk, een veldbezoek en de presentatie van een handleiding over dit onderwerp. Het symposium zal in het Maasheggengebied (gem. Boxmeer) georganiseerd worden.


Bomen met betekenis langs de Waal

Voor dit project worden honderden bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden in kaart en beeld gebracht en zal over een aantal bomen een mooi verhaal geschreven worden. Het project wil er mede toe bijdragen dat markante bomen, bomenrijen of boomgroepen behouden blijven, mochten ze bedreigd worden door plannen in het kader van Ruimte voor de rivier. We gaan binnenkort, na een lange ‘winterstop’ weer aan de slag met het inventariseren van bomen. Ken je een bijzonder verhaal/boom, geef ons dan een seintje via info@hegenlandschap.nl

Langs de Waal.

 

Visieplan Maasheggen

Het ontwerp visieplan Maasheggen voor de gemeente Mook en Middelaar is afgerond en ingediend. Het is een ambitieus en compleet plan geworden dat de nieuwe gemeenteraad moet vaststellen. Daarna zal een uitvoeringsstrategie moeten worden opgesteld waarbij het budget dat de gemeente er voor kan en wil vrijmaken, een belangrijk factor zal spelen. Hopelijk zal e.e.a. leiden tot een aaneengesloten netwerk van mooie heggen. Geïnteresseerd in het visieplan, klik dan hier.

 

Internationaal

 

Symposia

Namens Heg & Landschap heeft Lex Roeleveld twee symposia bijgewoond. In Noord Frankrijk op vrijdag 23 februari een conferentie rond het grensoverschrijdend actieplan voor het haaglandschap. Dit in het kader van het Frans/Belgisch project: Iedereen eco-burger. En in Frankrijk van 1-3 maart, op een steenworp afstand van de Spaanse grens in het Baskische Sare, de 2e Europese knotbomenconferentie. Met ruim 200 deelnemers uit alle delen van West Europa en enkele Amerikanen. Op beide bijeenkomsten verzorgde Lex een presentatie.
Lees verder over de internationale symposia

Contacten

We vinden internationale uitwisseling belangrijk en proberen dat dan ook elk jaar te organiseren. Een groeiende groep heggenvlechters lijkt energie te putten uit de onderlinge bezoeken die niet alleen enorm gezellig zijn, maar waar ook het vakmanschap op de proef gesteld wordt, en kennis en ervaringen worden uitgewisseld. 
Lees verder over onze internationale contacten

Immaterieel erfgoed


Aan de plaatsing van het ambacht heggenvlechten op de inventaris Immaterieel, cultureel erfgoed is de verplichting verbonden een 'erfgoedzorgplan' te schrijven en over de uitvoering ervan iedere 2 jaar te rapporteren. We liggen wat uitvoering van het 2e plan op schema en zullen hierover begin 2019 verslag uit brengen.

Heg & Landschap neemt in de tussentijd deel aan contactdagen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Daarnaast heeft Lex Roeleveld voor onze stichting zitting in de klankbordgroep die het KIEN adviseert over praktische zaken m.b.t. erfgoedzorg en bijschrijving op de inventarislijst.
 

Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor september 2018. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg en 500 Kb grootte.

De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Hans van Berlo, Robert Ceelen, Martijn Schippers, Marieke Ketelaar, Tjip de Jong, Piet Duindam, René Rijks, Dick Vogelzang en Lex Roeleveld

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Wanneer je onze nieuwsbrief ook in de toekomst wilt blijven ontvangen, denk er dan aan om dat aan ons kenbaar te maken, zoals verplicht is in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.
Als je onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, klik dan hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, moeten wij u vragen kenbaar te maken of u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. 
Als u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, klik dan hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresserden.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal