Lees over de 2 symposia Landschap van betekenis in november en december, de start van het cursusseizoen, de komende kampioenschappen, over 2018 Europees erfgoedjaar, de in december te verschijnen Handleiding aanleg en beheer van heggen en bomen, het Boomplantprogramma, en veel meer over heggenvlechten.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de online-versie >


NIEUWSBRIEF


no. 8, oktober 2017

In deze Nieuwsbrief:
  • Inleiding
  • Start boomplantprogramma 2017-2018
  • Aankondiging symposia
  • Nieuw seizoen heggenvlechten
  • Projecten in uitvoering
  • Tot slot
  • Colofon


Beste mensen,

Het nieuwe seizoen bomenplanten en heggenvlechten start volgende maand. In deze nieuwsbrief de aankondiging van het zesde achtereenvolgende jaar waarin we ons boomplantprogramma uitvoeren. De agenda voor de komende maanden is daarnaast al behoorlijk gevuld met activiteiten rond het heggenvlechten. Volgend jaar is het bovendien Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed, reden om iets extra’s te doen. Heb je suggesties, laat het ons weten. We hebben verder hoge verwachtingen van twee symposia over het behoud van onze cultuurlandschappen. We organiseren ze met de Noardlike Fryske Wâlden en Staatsbosbeheer in resp. november en december. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. Bomen afhalen, heggenvlechten, inzetten voor behoud van ons cultuurlandschap: we hopen dat je de komende maanden aan een of meerdere activiteiten zult deelnemen.

Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap

Start boomplantprogramma 2017-2018

 

Ons boomplantprogramma gaat weer van start. Ook dit jaar steunt de Fondation Yves Rocher ons financieel zodat er weer 50.000 struiken en boompjes beschikbaar zijn. In veel andere Europese landen, maar ook in Latijns Amerika, Afrika en Azië ondersteunt de Fondation de aanplant van struiken en bomen om de biodiversiteit te versterken.

Net als vorige jaren verstrekt Heg & Landschap tegen een kleine vergoeding inheems plantgoed. Het plantgoed bestaat uit bos- of haagplantsoen. Dit is veelal tweejarig plantgoed met kale wortels dat 80-120 cm lang is. We verstrekken het plantgoed voor tal van initiatieven die naast het versterken van biodiversiteit toegevoegde waarden bieden in de vorm van bijvoorbeeld het versterken van ecologie, ontwikkeling van natuurlijke landbouw, herstel van cultuurlandschap, ondersteuning van natuureducatie of het bevorderen van sociale cohesie. Op onze website kun je lezen: 1. wat je van ons mag verwachten, 2. wie en welke initiatieven in aanmerking komen, 3. wat de kosten zijn, 4. hoe aanvragen en levering in hun werk gaan, en 5. welke voorwaarden we aan deelnemers stellen.

Met ingang van 13 oktober kunnen aanvragen ingediend worden bij Lex Roeleveld: info@hegenlandschap.nl.

Afhalen van inheems bosplantsoen.

Aankondiging symposia


Het symposium Groen Erfgoed Leeft! dat Heg & Landschap in maart 2017 organiseerde, krijgt zoals afgesproken nog dit jaar een vervolg. Onder de titel Landschap van betekenis organiseren we  twee symposia: op 23  november in de Friese Wouden (i.s.m. de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden), op 12 december in de Maasheggen (i.s.m. Staatsbosbeheer).

De Friese Wouden vormen met 3.600 km aan elzensingels en dykswâlen (houtwallen) een van de parels van het Nederlandse cultuurlandschap. Als het om heggen en bomen gaat, is het Maasheggengebied een voor Nederlandse begrippen uniek heggenlandschap.

Recent afgezette dykswâl (houtwal) in de Friese Wouden.


In Landschap van betekenis staat behoud van kleinschalig cultuurlandschap centraal. De sleutel tot het behoud ligt in haar ontwikkeling. Daarom zijn de centrale thema’s in beide symposia: duurzaam onderhoud en beheer, gebiedssamenwerking, beleidsmatige verankering en de ontwikkeling van een toekomstvisie.

Beide symposia bestaan uit presentaties, workshops en een veldbezoek. De symposia zijn geen doel op zich, maar moeten leiden tot concrete activiteiten in beide gebieden  - maar ook elders in Nederland - , waar men zich inzet voor het behoud van kleinschalig cultuurlandschap. Tijdens het symposium in de Maasheggen presenteert Heg & Landschap een nieuw boek: Handleiding aanleg en beheer van heggen en bomen (werktitel).

Ga voor meer informatie en aanmelding naar onze website.
 

Nieuw seizoen heggenvlechten


Het nieuwe seizoen heggenvlechten staat voor de deur. In deze nieuwsbrief laten we zien wat er allemaal op stapel staat.


Cursussen

Begin november start het cursusseizoen. De eerste cursus is op 11 november in Gorssel, de IJsselvallei. Tot begin januari staat al een groot aantal cursussen voor beginners en gevorderden gepland. En wel op diverse locaties zoals Vaals (L), Udenhout (NB), Odijk (Utr) en Brummen (Gld). Kijk voor het totale programma (voor zover nu bekend) en de mogelijkheid om deel te nemen op onze website.
 

Deelnemers cursusdag Odijk, februari 2017.


Kampioenschappen

Dit jaar zijn er weer drie kampioenschappen heggenvlechten. Mooi verspreid over het seizoen.
  • De aftrap is op zaterdag 19 november in Vorden. Op een prachtige locatie in de Achterhoek organiseren we het jaarlijkse Heggenvlechten voor ons erfgoed i.s.m. de gemeente Brockhorst. 
  • Het tweede kampioenschap is op zaterdag 15 januari 2018 in Odijk. Op landgoed Het Brugje, waar recent een Middeleeuwse hoeve en Romeinse graven zijn blootgelegd, organiseren we met Kromme Rijnlandschap en Landschap Erfgoed Utrecht het open kampioenschap Kromme Rijnstreek.  
  • Het derde kampioenschap is tevens de afsluiting van het vlechtseizoen, het NK Maasheggenvlechten in de gemeente Boxmeer op zondag 11 maart 2018.
Kom kijken en doe vooral mee aan deze mooie evenementen. Kijk voor informatie op onze website.
 

Deelnemers kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed, za. 14 januari 2017, Heerde.


Handleiding heggenvlechten en haagleiden

In januari bracht Heg & Landschap de Handleiding heggenvlechten en haagleiden uit. Een coproductie met onze Vlaamse collega’s. Bekijk hier een selectie uit de handleiding. We krijgen lovende reactie op deze uitgave, zowel over de teksten als ook de prachtige foto’s. Inmiddels is de 2e druk uit. De handleiding kost € 25,00 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via onze website. In december dit jaar brengt Heg & Landschap een nieuw boek uit: Handleiding aanleg en beheer van heggen en bomen (werktitel).


2018 Europees erfgoedjaar

Volgend jaar is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. De nationale aftrap voor de organisatie hiervan is gegeven op 21 september tijdens een bijeenkomst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Heg & Landschap was hiervoor als hoeder van het ambacht van heggenvlechten uitgenodigd en zal ter gelegenheid hiervan bijzondere activiteiten organiseren. De plannen hiervoor zijn nog in de maak. We zullen jullie op de hoogte houden. Heb je suggesties, laat het ons weten!
 Vereniging en gilde

Ook de vereniging beraadt zich op haar plannen. Leden kunnen alvast zondag 4 februari in hun agenda vastleggen. Op die dag zal de vereniging haar jaarlijkse bijeenkomst organiseren. Nadere informatie hierover volgt en is te lezen op de website van de vereniging. Als je nog geen lid bent, geef je dan snel op.

Internationale deelname aan het NK Maasheggenvlechten 2009 te Boxmeer.


Internationaal

Internationaal staat er de komende maanden ook weer van alles op stapel. Op zaterdag 21 oktober organiseert de National Hedge-Laying society haar jaarlijks kampioenschap. Heg & Landschap zal daar bij zijn.

Op 9 en 10 februari 2018 vindt in Bailleul (Noord Frankrijk) een internationale heggenconferentie plaats. Deze conferentie wordt mede georganiseerd door onze Vlaamse collega’s van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Zodra er meer over deze conferentie bekend is zullen we dat op onze website bekend maken.

In maart zullen buitenlandse heggenvlechters Nederland bezoeken om een lezing en een masterclass te geven en deel te nemen aan het NK Maasheggenvlechten. John French zal met zijn gereedschap waarschijnlijk tijdens alle drie kampioenschappen aanwezig zijn.

Nigel Adams (midden) instrueert tijdens de Masterclass op Landgoed Roggebotstaete, Dronten, maart 2017.


We zijn met Franse collega’s bezig om een klein internationaal evenement te organiseren tijdens de jaarlijks in maart georganiseerde Mois de la pléchie, in de Morvan. Hoe de bijeenkomst er precies zal uitzien is nog niet bekend. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.
 Franse heggenvlechters aan het werk tijdens de Mois de la pléchie, maart 2017.

Projecten in uitvoering


Toekomst Maasheggen Noord-Limburg

In opdracht van de gemeente Mook en Middelaar wordt met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gewerkt aan een visieplan Maasheggen. Heg & Landschap heeft de inventarisatie van bomen en heggen uitgevoerd en gerapporteerd. De komende weken zal dit, gecombineerd met o.a. beleidsvoornemens en de positie van diverse betrokkenen waaronder uiteraard grondeigenaren, worden uitgewerkt in enkele scenario’s voor de ontwikkeling van het Maasheggenlandschap in de gemeente.

De inventarisatie bevestigt het beeld van een oud cultuurlandschap met soortenrijke heggen en veel sporen van oud vlechtwerk. Een aanzienlijk deel van de heggen wordt gekenmerkt door veel gaten en slecht beheer. Maar er zijn kilometers heggen die goed worden onderhouden. Onder de bomen behoren enkele oude knotbomen tot de parels van de in kaart gebrachte elementen.
 

Oude meidoorn in de uiterwaarden bij Middelaar, Maasheggengebied.


Bomen met betekenis langs de Waal

In opdracht van de stichting Onze Waal brengen we honderden bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden in beeld. Bomen die bijzonder zijn om hun grootte, soort, gebruik of geschiedenis. Ze worden digitaal in kaart gebracht, gefotografeerd en hun kenmerken genoteerd. Over een aantal bomen zal  een mooi verhaal geschreven worden. Weet je bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden en/of bijzondere gebeurtenissen en verhalen, laat het ons weten. We maken graag gebruik van alle informatie die jullie ons kunnen aandragen.

Populieren langs de Waal met zicht op slot Loevestein.


Naast markante bomen heeft het veldwerk al geleid tot het ontdekken van twee oude door bomen en meidoorns omzoomde paden, die vermoedelijk ook als veedreven dienst deden.

 

Tot slot


Stuur ons je op- en aanmerkingen over deze eerste Heg & Landschap nieuwsbrief. Stuur hem s.v.p. door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor begin december 2017. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg en 500 Kb grootte.
De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Lex Roeleveld,  Arnaud Deflorenne en Erik Peek Fotografie.   
Waarvoor dank.


Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl
Voeg dit adres toe aan uw adresboek.

Stuur deze email door.
Hier kunt u uw adresgegevens wijzigen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal