Lees over koeien in het bos en een explosie van biodiversiteit, het Boomplantprogramma 2018-2019, kampioenschappen en cursussen, nieuws van 6 lokale vlechtersgroepen, internationale heggencontacten en veel meer over heggenvlechten.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Ga dan naar de webversie >


NIEUWSBRIEF


no. 11, oktober 2018

In deze Nieuwsbrief:
 • Inleiding
 • Opmerkelijk
 • Boomplantprogramma 2018-2019 
 • Heggenvlechten
 • Nieuws van de lokale groepen
 • Projecten
 • Internationaal
 • Immaterieel erfgoed
 • Tot slot


Beste mensen,

We bereiden ons voor op het boomplantprogramma en het heggenvlechten van de komende winterperiode. De record-droogte en de enorm hoge temperaturen van het afgelopen half jaar lijken al tijden geleden. Ik vreesde veel uitval van al het plantgoed wat afgelopen jaar (jaren) is aangeplant. Het lijkt gelukkig, mede door de goede zorgen, reuze mee te vallen. De natuur kan tegen een stootje. In deze nieuwsbrief daarom vol goede moed de aankondiging van het boomplantprogramma 2018-2019.
Ik weet niet of het de aanvragers enige verkoeling gaf maar begin september, toen het nog erg warm was, kwamen de verzoeken voor de cursus en de handleiding heggenvlechten al weer gestaag binnen. Het voorlopige cursusprogramma en de data van de kampioenschappen zijn in deze nieuwsbrief opgenomen. Daarnaast nieuws van lokale groepen heggenvlechters, onze projecten en diverse nationale en internationale plannen en ontwikkelingen. Alvast een mooie start van het winterseizoen gewenst.


Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap

 

Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan nu aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Opmerkelijk


Een viertal opmerkelijke zaken in deze nieuwsbrief:
 • Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), met vlechtheg # 1 in Dagblad Trouw's 'Duurzame 100'.
 • Het Brabantse deel van het Maasheggengebied (gemeenten Boxmeer en Cuijk) is in juli benoemd tot UNESCO-biosfeergebied.
 • Net na onze vorige nieuwsbrief vond de  Europese Agroforestry conferentie 2018 (EURAF2018) in Nijmegen plaats. Twee jaar geleden in Montpellier Frankrijk, nu in Nijmegen, European Green Capital 2018. Ruim 250 deelnemers hebben 3 dagen lang deelgenomen aan lezingen, workshops en veldexcursies.
 • Voedselbos Haarzuilens is een van de plekken waar ‘ons’ plantgoed is terecht gekomen. In de winter van 2015-2016 startte Jan Degenaar et Maarten Schama met de aanleg ervan. Een van de eerste dingen die ze aanlegden waren een tweetal lange heggen. Inmiddels, zomer 2018, is er in het gebied sprake van een ware 'explosie van biodiversiteit'.
Lees verder

Boomplantprogramma 2018-2019  

 

Terugblik op 2017-2018

Het afgelopen seizoen was alweer het 6e jaar dat Heg & Landschap met financiële steun van de Fondation Yves Rocher, haar boomplantprogramma organiseerde. Wereldwijd wil de Fondation in 2020 de aanplant van 100 miljoen bomen gestimuleerd hebben. Wij gaan komend seizoen op naar een totaal van 300.000. Afgelopen seizoen hebben we met 72.000 stuks ruim meer plantgoed uitgegeven dan gepland. Mooi, maar het houdt tevens een verlaagde uitgave in voor het seizoen 2018-19.

Voor wie geïnteresseerd is in het (Franstalige) rapport met bijlagen van afgelopen seizoen, klik hier. Eind mei lieten de meeste deelnemers weten dat de resultaten van de aanplant goed waren. Gelukkig lijkt het dat de enorme droogte en hoge temperaturen geen dikke streep door de rekening hebben gehaald. Op de meeste plaatsen hebben de planten deze uitputtingsslag wonderwel doorstaan. We gaan dan ook vol goede moed aan het nieuwe seizoen beginnen.
 

    

Het komend seizoen

Ook komende winter organiseert Heg & Landschap, met financiële steun van de Fondation Yves Rocher, een boomplantprogramma. In deze nieuwsbrief achtergrondinformatie voor geïnteresseerden. Op onze website vind je vanaf maandag 15 oktober de soortenlijst, de eigen bijdragen en de formulieren waarmee een aanvraag ingediend kan worden. We hopen half november met de eerste leveringen van start te kunnen gaan. 
Lees verder over het Boomplantprogramma 2018-2019

Heggenvlechten


Het heggenvlechtseizoen staat weer voor de deur. Sommigen, zo zullen we zien, zijn al begonnen. Er zijn weer volop cursussen. In deze bijdrage meer over de geplande cursussen en bijeenkomsten, de kampioenschappen, onze handleiding en interessante fotoseries. In de bijdrage 'Internationaal' berichten uit Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Lees verder over ontwikkelingen rond heggenvlechten

Nieuws van de lokale groepen


Verschillende enthousiaste heggenvlechters hebben thuis een lokale groep opgericht die zich met heggenvlechten, aanplanten van heggen maar soms ook nog veel breder voor landschapsbeheer inzet. Lees hier de verslagen die we van de groepen ontvangen hebben.


Heggenvlechtbrigade Lingewaard Natuurlijk

Hans van Berlo
Lees verder

Behoud Groen Erfgoed Harmelen

Martijn Schippers
Lees verder

Heggenvlechtbrigade Overijssel

Kristianne van der Put
Lees verder

Stichting Heg en Haag, werkgroep Brummen e.o.

René Rijks
Lees verder

Vlechters van ’t Veen

Francis van der Linden
Lees verder

Stichting Maasheggen Balgoy

Rico Ariens
Lees verder

Vereniging voor heggenvlechten

Met een nieuw vlechtseizoen in aantocht heeft het bestuur van de vereniging een tweetal activiteiten voor haar leden gepland. De eerste op zondag 11 november, de tweede in de loop van februari.
De opzet is om op 11 november bij elkaar te komen op landgoed ’t Burgje, Weteringsdijk 6 in Odijk. We gaan daar met z’n allen vlechten, ervaring en kunde uit wisselen, lekker lunchen en een aantrekkelijke lezing of korte workshop rond het thema heggenvlechten organiseren. Nadere informatie hierover verschijnt op korte termijn op onze website. Leden van de vereniging krijgen bericht via e-mail. Ben je geïnteresseerd om ook te komen op deze dag en ben je nog geen lid van de vereniging neem dan contact op met Peter Ceelen, voorzitter@verenigingvoorheggenvlechten.nl of
Hans van Berlo,  secretaris@verenigingvoorheggenvlechten.nl.
Aanmelden om lid te worden kan ook via de website.

Tot ziens in november!
Hans van Berlo

Projecten


Symposium 'Aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomen'

Heg & Landschap organiseert op woensdag 13 februari 2019 in samenwerking met Staatsbosbeheer een ééndaags symposium over de aanleg en het beheer van landelijke heggen en bomen. Tijdens dit praktijkgerichte symposium zal een handleiding over het onderwerp gepresenteerd worden. Dit symposium zou al in 2018 plaatsvinden maar dit bleek niet haalbaar.
Het symposium vindt plaats in het Klooster Sint Agatha in het gelijknamige dorp, gemeente Cuijk. Een passende, historische locatie midden in de Maasheggen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Cultuurfonds ondersteunen e.e.a. financieel. Zodra de plannen later deze maand definitief zijn, zullen we het symposium via verschillende kanalen aankondigen en het programma en opgave formulier op onze website plaatsen.


Bomen met betekenis langs de Waal

In dit project worden honderden bijzondere bomen in de Waaluiterwaarden in kaart en beeld gebracht, zullen we op bijzondere locaties een aantal bomen planten en vertellen bewoners hun persoonlijke ervaringen over 10 monumentale bomen. De inventarisatie van bomen is nog in volle gang en via een oproep via sociale media en lokale kranten hebben streekbewoners ons prachtige, historische en ontroerende fragmenten en foto’s toegestuurd. Bouwstenen voor een serie mooie verhalen. Ken je een bijzonder verhaal/boom, geef ons dan een seintje (info@hegenlandschap.nl). Tot slot hebben bewoners ons gewezen op monumentale bomen die bedreigd worden door de ingrijpende riviermaatregelen. Soms lijken er goede alternatieven te zijn waardoor de betreffende boom behouden kan blijven. Zoals bijvoorbeeld een 111 jaar oude, vitale zwarte populier in Opijnen. Buurtbewoners strijden voor het behoud van hun erfgoed. De stichting Onze Waal, onze opdrachtgever, zal waar mogelijk alles doen om bewoners te helpen om deze bomen te behouden.

Boom langs de Waal, bedreigde 111 jaar oude zwarte populier in Opijnen.

Internationaal


In deze bijdrage aandacht voor:
 • Nationaal kampioenschap Engeland, 
 • een heggenvlechtevenement in Frankrijk, 
 • de grote inzet van de Franse nationale vereniging voor landelijke bomen en heggen en het falend overheidsbeleid m.b.t. biodiversiteit in Frankrijk en 
 • de boeiende 2e Europese knotbomenconferentie die begin maart in Sare (Fr.) plaatsvond. 
Lees verder over het internationale nieuws

Immaterieel erfgoed


Heg & Landschap blijft nauwe contacten onderhouden met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), gehuisvest in het Openlucht Museum in Arnhem. Ons erfgoedzorgplan Heggenvlechten voeren we uit, we nemen deel aan regionale bijeenkomsten en projectinitiatieven van het KIEN. Het is inspirerend om vertegenwoordigers van uiteenlopende tradities en ambachten als het Staphorster stipwerk, de Metworstrennen in Boxmeer of het Bloemencorso Vollenhove te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Recent is Heg & Landschap lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland die Gelderse erfgoedorganisaties met haar expertise ondersteunt.

De toekomst van het heggenvlechten??
Nee, dit is 'Weervisserij' op o.a. ansjovis, op de Oosterschelde.

Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.
De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor december 2018. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright als jpg en 500 Kb grootte.
De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Hans van Berlo, Martijn Schippers, René Rijks, Rico Ariens, Kristianne van der Put, Francis van der Linden, Georg Müller en Lex Roeleveld.

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

© *|CURRENT_YEAR|* stichting Heg & Landschap.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|**|END:IF|*

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresserden.

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal