dit is de onlineversie van de Nieuwsbrief


NIEUWSBRIEF


no.18   mei 2020


In deze Nieuwsbrief:

  • Internationale bijeenkomst heggenvlechten – wat een succes!
  • Boomplantprogramma 2019-2020 – afgerond!
  • Hazelaarhakhoutproject – een flitsende start!
  • Heggenvlechtseizoen - een terugblik
  • Nieuws van de Vereniging voor heggenvlechten en de Lokale groepen - verslag
  • Immaterieel erfgoed - nieuws
  • Tot slot
 


Beste mensen,

Deze nieuwsbrief was voor eind maart aangekondigd maar het is iets later geworden. Ik kan niet zeggen dat het door de coronacrisis kwam hoewel deze wel enkele van onze activiteiten in de war heeft geschopt. Niettemin prijzen we ons gelukkig dat het internationale symposium Joining hands on hedges over heggenvlechten en het NK Maasheggenvlechten begin maart nog plaats hebben kunnen vinden en geen naweeën hebben opgeleverd (zover ons bekend).

De afgelopen maanden, daarvan in deze nieuwsbrief verslag, hebben we de luxe van drie belangrijke, deels nieuwe activiteiten gekend: het genoemde internationale symposium over heggenvlechten van 6-8 maart, de start van het hazelaarhakhoutproject in februari en een dubbel zo groot als gewoonlijk boomplantprogramma afgelopen winter. Daarnaast natuurlijk het tweede deel van het heggenvlechtseizoen en in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zijn we bij diverse projecten betrokken in het bijzonder het prachtige project Erfgoed spotten.


Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap


Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan nu aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).
 


Internationaal symposium heggenvlechten

Joining hands on hedges


Van 6-8 maart organiseerden we in Boxmeer een internationale bijeenkomst rond heggen en heggenvlechten: Joining hands on hedges. Het was een superevenement en dat vonden wij niet alleen. Bijzonder aan de bijeenkomst waren de sfeer, de vele deelnemende landen en het feit dat het geen eenmalige activiteit was maar het begin van een proces van internationale bijeenkomsten en samenwerking.
 

Deelnemers in de Maasheggen.


Klik hier om de foto in groot formaat te downloaden.

Lees verder over het internationaal symposium

 

Boomplantprogramma 2019-2020


Het 8ste boomplantseizoen gesponsord door de Fondation Yves Rocher zit erop. Althans het plantgoed is op de plaatsen van bestemming, geplant en nu maar hopen op toch wat regen. De beperkte beschikbaarheid van plantgoed was dit jaar een uitdaging. De toegenomen vraag leidde er in combinatie met de droge, voorafgaande jaren toe dat we voor de eerste keer en tijdig plantgoed moesten reserveren. We zijn er met een beetje geluk en flexibiliteit met zijn allen in geslaagd om de gemaakte reserveringen en de in de loop van het seizoen ingediende aanvragen op elkaar af te stemmen.

Lees verder over het boomplantprogramma

 

Hazelaarhakhoutproject


In februari hebben we een vliegende start gemaakt met ons  hazelaarhakhoutproject. In samenwerking met de stuurgroep Kromme Rijnlandschap zijn we onder begeleiding van de Engelse Lucie Cowles, op twee Utrechtse landgoederen aan het kappen geslagen.  

Lees verder over het hazelaarhakhoutproject

 

Heggenvlechtseizoen, een terugblik


Er zijn het afgelopen seizoen, men name vanaf januari, in diverse delen van het land de nodige activiteiten rond heggenvlechten georganiseerd door Heg & Landschap, de Vereniging voor heggenvlechten, Lokale groepen, Landschapsbeheer Boxmeer en provinciale landschapsorganisaties. Dan praten we over cursusdagen, verenigings- en gildedagen, terugkeerdagen, regionale, nationale wedstrijden in Nederland en Engeland. We gaan ze hier niet allemaal langslopen. Bij het volgende thema ('Nieuws van de Vereniging voor heggenvlechten en de lokale groepen) komt heel veel hiervan al aan de orde. Vanuit mijn (Lex Roeleveld) perspectief gezien was het een mooi jaar, met gelukkig ook hier en daar nog wel punten voor ontwikkeling.

Lees verder over dit heggenvlechtseizoen


Nieuws van de Vereniging voor Heggenvlechten en van de Lokale groepen


Over de Verenigingsheggenvlechtdag met harde wind bij Boxmeer, 30 koolmezennestkastjes in elkaar zetten met Wijchense schoolkinderen, de winst voor een vlechter uit Harmelen tijdens het Zuid-Engelse kampioenschap, de eerste 'circulair' gevlochten haag bij kasteel Doornenburg, het leggen van een varckensacker in vrede nabij Brummen in Midlandstijl en helaas de vele activiteiten die geen doorgang konden vinden vanwege de coronacrisis.
Lees nieuws van de Vereniging voor Heggenvlechten
Lees nieuws van de Stichting Maasheggen Balgoij
Lees nieuws van Behoud Groen Erfgoed Harmelen
Lees nieuws van de Heggenvlechtbrigade Lingewaard Natuurlijk
Lees nieuws van de Stichting Heg en Haag, werkgroep Brummen e.o.


Immaterieel erfgoed


Erfgoed spotten
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven doet Heg & Landschap met negen andere erfgoedhouders mee aan een pilotproject genaamd Erfgoed spotten. Dit project is een initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Doel is het immaterieel beter bij het publiek bekend te maken door voorbijgangers op mooie locaties met gevlochten heggen, daarover achtergrondinformatie aan te bieden. Dat gebeurt d.m.v. het activeren van een QR-code op een klein infobordje dat op een paaltje langs het pad bevestigd is. Achter de QR-code schuilen straks een kort introductiefilmpje en een digitaal platform over het heggenvlechten. 
 

Lees verder over immaterieel erfgoed


Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende Heg & Landschap nieuwsbrief staat gepland voor augustus/september 2020, afhankelijk van de ontwikkelingen en gevolgen van de pandemie. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright, als jpg en tenminste 500 Kb grootte.

De fotobijdragen in dit nummer zijn van: Lex Roeleveld, Gemeente Boxmeer, Maja Kooistra, Robert Ceelen, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Hans van Berlo, René Rijks, Rico Ariëns, Martijn Schippers.

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).
 

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

Website
© 2020 stichting Heg & Landschap.

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Abersonlaan 23
6703 GEWageningen

info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresseerden.

Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wilt u hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld u dan nu aan. Klik hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal