Terug naar Nieuwsbrief

Boomplantprogramma in volle gang 


Seizoen 2022-2023, het elfde seizoen De vraag naar inheemse bomen en struiken blijkt ook dit seizoen weer enorm te zijn. 100.000 stuks lijkt een heel aantal, maar we waren er snel doorheen. Althans de reserveringen zijn gemaakt, de levering zal de tweede helft van november starten.  We kunnen helaas geen nieuwe bestellingen meer aannemen.

Laten we niet te lang stilstaan bij de kwantiteit, gaat het niet vooral om de kwaliteit? Ten eerste het plantgoed zelf. Wederom kunnen we de hoogste kwaliteit bos- en haagplantsoen garanderen.  En we zijn blij dat de meeste soorten van gecertificeerd autochtone herkomst is, ofwel oorspronkelijk inheems.

De bestemming van het plantgoed geeft ook reden tot optimisme. Er is, eigenlijk voor het eerst, een forse deelname van agrariërs, veelal melkveehouders. Veel vraag dit seizoen uit Friesland, Overijssel en de Ooijpolder. In het laatste geval komen er kilometers heg bij om de geelgors te verleiden zich vanuit Duitsland in Midden-Nederland te vestigen. Het woordje permacultuur viel deze keer veel minder vaak in de aanvraagformulieren te lezen.  Het is duidelijk dat de aanleg van voedselbossen sterk groeiende is, want in veel aanvragen werd er naar verwezen. Ook paardenhouders staan met stip in de lijst van aanvragers.

In november-december zullen we ons op de leveringen van het bestelde plantgoed richten. Vragen om advies blijven altijd welkom. 


Voederbomen voor het vee


Diverse aanvragers geven aan dat ze koeien maar in veel gevallen ook paarden, de mogelijkheid willen bieden om blad van de heggen te eten. Jaren geleden hadden we een opmerkelijke man, en enthousiast verteller, bij een van onze internationale bijeenkomsten over heggen. Ted Green is zijn naam. Ted is onvermoeibaar in zijn kruistocht om het gebruik van voederloof onder de aandacht te brengen. Hierbij een (al oud) filmpje (klik hier waarin hij zijn verhaal over voederloof vertelt.

Het is niet eenvoudig om het gebruik van voederbomen in de veehouderij in te passen. De kennis hierover is ook nog beperkt. Recent wordt deze handschoen weer opgenomen. Lees hier over een recente bijeenkomst over voederbomen. Klik hier voor een brochure over bomen in landbouw en veeteelt en hier voor een al enige jaren oude Nederlandse studie naar de waarde van voederbomen voor vee. Ook in België wordt aan de toepassing van voederbomen gewerkt. Klik hier voor een eerder dit jaar uitgebrachte praktische handleiding voor voederbomen voor bio-herkauwers.
 

Voederbomen (Koeien zijn gek op blad van de es).Help mee in jouw regio een heg te planten


Bijvoorbeeld met de Stichting Hoopheggen. Hoopheggen plant met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk heggen. En dat zijn dan echte mooie heggen, zoals degene waar wij ook van houden. Vol bes, vol bloei, gemengd en verbindend voor al wat leeft. Hoopheggen wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij de zorg voor een gezonde aarde. Want alles wat je doet, maakt verschil. Ook al is het soms nog zo klein. Vorig jaar plantte Hoopheggen 10 kilometer heg met zo’n 900 vrijwilligers. Dit jaar planten ze 15 kilometer heg. Je kunt begrijpen dat daar ook de nodige mensen bij betrokken zijn.

Planters komen bij elkaar op zaterdagochtenden. De planters zijn vrijwilligers uit verschillende pluimage. De één plant mee om de aarde gezonder achter te laten, de ander plant mee omdat ze met vriendinnen graag lekker buiten bezig is en weer een ander plant mee voor de toevallige ontmoetingen. Allemaal hebben ze na een ochtend samen een heg geplant. Allemaal kijken ze achterom en hebben ze het landschap rijker achter gelaten dan dat ze het aantroffen. Allemaal genieten ze van het culinaire bedankje wat ze krijgen in de vorm van een lunch van de heggeneigenaar.

Je kunt je eenvoudig opgeven voor een zaterdagochtend mee planten. Op de website staan alle plantdata en plekken. Heb jij zin om op een ochtend deze winter op één van de 30 locaties in Oost-Nederland je handen uit de mouwen te steken? Check de website van Hoopheggen, of stuur een mail naar Jantine Schinkelshoek:  info@hoopheggen.nl.

Jantine Schinkelshoek van HoopHeggen geeft de planters uitleg.


Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers  zou ook blij zijn met vrijwilligers. Louis helpt boeren in de Ooijpolder (bij Nijmegen) heggen te planten. Zijn doel is de geelgors uit Duitsland naar Midden-Nederland te halen door een netwerk van heggen aan te leggen. Bovendien is Louis een voorvechter van agroforestry, van meer bomen en struiken als onderdeel van de landbouw. Help de boeren in de Ooijpolder een handje door je bij Louis als planter te melden. Een fantastische dag in een mooi landschap en heerlijke soep! Stuur een mail naar l.dolmans@wxs.nl .


Het afgelopen seizoen (2021-22)


Het vorig seizoen ligt alweer even achter ons, dus laten we het kort houden. We zijn met ruim 120.000 stuks inheemse bomen en struiken ruim over ons quotum gegaan. Deelnemers kwamen uit alle windstreken met nadruk op Almere-Oosterwold, Gelderland en Noord-Brabant. Drenthe, Overijssel en Limburg waren de runners-up. Ondanks periodes met lange droogte, waren de resultaten begin september heel erg goed. De geschatte uitval was minder dan 10%. We leverden 48 verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Die werden verwerkt in heggen en houtwallen, voedselbossen en stadslandbouw. En keur aan prachtige projecten ter verbetering van de biodiversiteit. Lees het en/of kijk de vele fraaie foto’s in het verslag van de afgelopen campagne. Klik hier om het hoofdrapport en hier om de bijlage te zien (beide in het Frans en met veel foto's), en zie misschien je eigen foto terug!

Een vertegenwoordiging van onze Franse sponsor, de Fondation Yves Rocher, bezocht ons eind april. Voor meer informatie over de Fondation, klik hier. We bezochten de kwekerij van PCC Van Hasselt in Zundert en een hele serie projecten in het land. Het leverde ons, ondanks de crisis die ook de sponsororganisatie niet onberoerd laat, een verlenging op. Jaargang 11! 
 

Jolanda van Hasselt geeft boom door aan Jean-Philippe Beau-Douëzy (Fondation Yves Rocher).
 
Terug naar Nieuwsbrief