Terug naar Nieuwsbrief

Label Haie - Keurmerk voor hout uit ‘heggen’


In Frankrijk hebben boeren en hun organisaties begin oktober een keurmerk voor hout uit duurzaam beheerde ‘heggen’ gelanceerd – Label Haie. Het keurmerk  wordt dit seizoen al in drie hegrijke gebieden, te weten Bretagne, Normandië en Pays de Loire ingevoerd en zal de komende jaren  in het hele land worden toegepast. Label Haie klinkt in het Frans als La belle haie – de prachtige heg!

In Frankrijk gaat jaarlijks ruim 11.000 km aan heggen, houtwallen en singels (haies) verloren. Een onvoorstelbare hoeveelheid. En dat terwijl er volgens het klimaatakkoord van (uitgerekend) Parijs de lengte in 2050 verdubbeld zou moeten zijn. Bomen en heggen vormen onweerlegbaar een hoofdelement in het beteugelen van de klimaat- en biodiversiteitscrises.

Aanplant heg in Frankrijk (bron: AFAC-Agroforesterie).


Het keurmerk Label Haie heeft tot doel om heggen te behouden door ze op een goede manier economisch te benutten. Boerenorganisaties ondersteund door de Franse organisatie voor bomen, heggen en agroforestry (AFAC-Agroforesterie), met financiële ondersteuning van de drie genoemde regio’s, hebben het keurmerk in het leven geroepen. Label Haie wordt ondersteund door de Franse overheid en werd dan ook gelanceerd op het ministerie van Transition écologique et solidaire. Een typisch Franse naamgeving waarmee wat wij het ministerie van milieu zouden noemen, aangeeft dat het staat voor ecologische transitie die iedereen betreft/solidariteit vraagt. Het keurmerk garandeert dat het hout afkomstig is van goed beheerde lijnelementen en op de hele productieketen wordt toegezien. Interessant is dat Label Haie niet slechts als een verantwoorde inkomstenbron gepresenteerd wordt, maar dat het keurmerk ook tot maatschappelijke veranderingen moet leiden. Zo worden genoemd: herstel van de waardigheid van het boeren vak, de betrokkenheid van boer en bewoners bij hun (heggen)landschap versterken, en bijdragen aan een meer lokaal verankerde economie, een economie met een menselijk gezicht.Fransen zijn meesters in mooi, poëtisch taalgebruik. Mijn weergave is saai proza vergeleken met de tekst in het oorspronkelijke persbericht. Maar snijden de genoemde punten niet juist ook bij ons hout?  In maart 2020 hopen we tijdens een internationale bijeenkomst van heggenvlechters ook vertegenwoordigers van AFAC-Agroforesterie naar Nederland te halen.

Het doel van het keurmerk is dat er in 2024 3.500 boeren gecertificeerd zijn, met een jaarlijkse productie van in totaal 175.000 ton houtsnippers. De betrokken boeren collectieven zouden daarmee het duurzaam beheer en behoud van 35.000 km aan heggen, houtwallen en singels bewerkstelligen. Meer hierover voor geïnteresseerden in het dossier de presse, dat het karakter van een handleiding heggenbeheer heeft.

Met de stijgende prijzen voor houtsnippers voor biobrandstof en de berichten over kaalslag van bossen en landschapselementen als gevolg daarvan, is duurzaam beheer van landschapselementen alleen nog maar belangrijker geworden. Zo niet dan spannen we het paard achter de wagen.

Boeren bezoeken een heg i.v.m. het opstellen van een plan van aanpak (bron: AFAC-Agroforesterie).

Terug naar Nieuwsbrief