Dit is de onlineversie van de Nieuwsbrief.


NIEUWSBRIEF


no. 20   november 2020


In deze Nieuwsbrief:

  • Heggenvlechten 2x op landelijke televisie
  • Heggenvlechten - kampioenschap en cursussen
  • Boomplantprogramma 2020-2021 – de 100.000 al snel bereikt 
  • Hazelaarhakhout – het vindt zijn weg
     


Breaking news

Een wel heel korte nieuwsbrief met de aankondiging dat het heggenvlechten volgende week twee maal op landelijke televisiezenders te zien is.

Daarnaast kort nieuws over het boomplantprogramma, waarvoor al ruim 100.000 boompjes zijn besteld en het hazelaarhakhout dat ondanks Corona toch zijn weg vindt.

Half december verschijnt er weer een uitgebreidere nieuwsbrief.

Lex Roeleveld,
namens de stichting Heg & Landschap

 

Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan nu aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).
 


Heggenvlechten op landelijke tv


Binnen een tijdsbestek van 3 dagen zal het heggenvlechten twee maal op de landelijke tv te zien.
Kijken dus naar:


BinnensteBuiten

NPO2, maandagavond 30 november 18.45 - 19.25 uur

Op Doornik Natuurakkers in Bemmel laat Louis Dolmans zijn passie zien voor de teelt van oude graanrassen, vogels, heggen en heggenvlechten. Een wandeling over de akkers met bloemrijke randen en een dicht netwerk aan heggen. Samen met Lex Roeleveld vlecht hij een heg en laat zien hoe je eerder gevlochten heggen goed onderhoudt. Er passeren pareltjes van heggen! Louis en Lex zijn beide betrokken bij de stichting Heg & Landschap en leden van het eerste uur van het gilde van heggenvlechters.

Louis Dolmans tijdens opnames op Doornik Natuurakkers.

 


Eigen Huis en Tuin

RTL4, woensdagmiddag 2 december tussen 17.00 en 18.00 uur

Op Hoeve de Asch in Brummen zijn René Rijks, Erik Leensen en Hans Wezendonk van de Heg en Haag Werkgroep Brummen aan de slag. Deze rapportage volgt op een eerder krantenartikel over de passie van hun werkgroep. De werkgroep Heg en Haag Brummen is een van de actieve lokale groepen die zich inzetten voor heggen, hun aanplant, onderhoud en niet te vergeten het vlechten van heggen. René (Gildelid), Erik en Hans willen zich in dit laatste professionaliseren.


 

 

Heggenvlechten


Kampioenschap en cursussen

Voor alle zekerheid toch maar even vermeld: ons Kampioenschap heggenvlechten voor ons erfgoed verplaatsen we naar februari 2021, als de omstandigheden dat t.z.t. toelaten.

Cursussen heggenvlechten zijn voorlopig ook van de baan. Ook daarvoor hopen we dat er begin 2021 nog een mogelijkheid zal zijn.
 

Boomplantprogramma 2020-21 – de 100.000 al snel bereikt

Met december nog in aantocht heeft ons boomplantprogramma haar jaarlijkse limiet van 100.000 stuks al bereikt. De eerste bestellingen zijn al afgeleverd en de eerste heggen zijn aangelegd.

Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod (3 extreem droge voorjaren/zomers!) zijn we vroeg begonnen om niet achter het net te vissen. Met 100.000 stuks plantgoed van in totaal 49 verschillende soorten in de aanbieding liep het hard. Het versterken van biodiversiteit is de hoofddoelstelling en we prijzen ons gelukkig met de prachtige projecten die zijn ingediend. We streven er naar om voor half december het overgrote deel van het plantgoed afgeleverd te hebben.

Alle deelnemers succes en plantplezier gewenst!

Aanplant van voedselbos Stonehenge door Marcus Breda en grote groep vrijwilligers.

 

Hazelaarhakhout – het vindt zijn weg

Na de april cursus (‘dingen’ maken van hazelaarhout), moesten we ook de voor november geplande cursus over hazelaarhakhout annuleren. Onze hoop is nu gevestigd op februari. Ondanks dat is er op landgoed Sandenburg wel door enkele personen hazelaarhakhout gekapt, geselecteerd en bewerkt. We hebben hiertoe besloten omdat er vraag is naar de producten en we daarnaast met het landgoed overeengekomen zijn om naar een kapcyclus van 8 jaar te streven. Dat houdt in dat er elk jaar een bepaald oppervlak gekapt zal moeten worden, Corona of niet.
 
Op bijgaande foto’s een beeld van het hakhoutbos en bossen gesorteerd hout. Momenteel is er behoefte aan staken en binders voor het vlechten van heggen. Daarnaast worden er alvast bonenstaken gesorteerd en is er vraag naar boompalen voor de teelt van fruitbomen. Alle producten verschillen in lengte en dikte. De kunst is te zien wat elke gekapte hazelaarscheut kan opleveren.
 
In de volgende nieuwsbrief half december meer over dit project.

In het hazelaarhakhoutbos. Rechts: niet gekapte opstand. Achtergrond: hergroei van vorig seizoen gekapt hakhout. Voorgrond: staken (gebonden) voor heggenvlechten. Midden voor: bonenstaken. Midden achter: binders voor vlechten. Links: snoeiafval.


Afvlechten van een gevlochten meidoornheg met hazelaar binders. Ook de staken zijn hazelaar.
 


Tot slot


Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Stuur hem door naar collega’s, vrienden en kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

De volgende, uitgebreide, Heg & Landschap nieuwsbrief verschijnt half december. Mocht je een bijdrage willen leveren in de vorm van een kalenderpunt, mededeling, bijzondere waarneming of ervaring, laat ons dat dan weten. Stuur een of meer foto’s mee die vrij zijn van copyright, als jpg en tenminste 500 Kb grootte.
 

Lex Roeleveld,

namens de stichting Heg & Landschap

N.B.
Kreeg je deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wil je hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld je dan hier aan. Klik hier en vul je gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).
 

De geelgors (Emberiza citrinella) is kenmerkend voor een kleinschalige, afwisselende omgeving van akkers en weiden, doorkruist met heggen en houtwallen. Het aantal geelgorzen is de afgelopen decennia sterk gedaald door ruilverkaveling en verschraling van hun leefgebied. De geelgors staat symbool voor de missie van de Stichting Heg & Landschap: uitbreiding en goed beheer van heggen in een natuurrijk,
renderend cultuurlandschap.

Website
© 2020 stichting Heg & Landschap.

Afzender:
Stichting Heg & Landschap
Abersonlaan 23
6703 GEWageningen

info@hegenlandschap.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor bij ons heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

Stuur deze email-nieuwsbrief door naar andere geïnteresseerden.

Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand doorgestuurd en wilt u hem voortaan ook direct zelf ontvangen? Meld u dan nu aan. Klik hier en vul uw gegevens in (emailadres, voor- en achternaam).

Stichting Heg & Landschap gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van haar nieuwsbrief en voor eventuele incidentele mededelingen of aankondigingen m.b.t. haar activiteiten.

ontwerp en realisatie mwfy beeld&taal