X

Het Gilde van heggenvlechters

Het Gilde van Heggenvlechters is in maart 2011 opgericht. Het doel van het gilde is de kennis en vaardigheden van het heggenvlechten in Nederland te verbeteren. Hoe het gilde zich zelf ziet staat hier mooi en bondig beschreven. De Proeve van bekwaamheid van de leden van het eerste uur werd afgenomen door een viertal van de beste Engelseheggenvlechters onder leiding van Peter Tunks. Sindsdien ligt de begeleiding en de beoordeling van heggenvlechters die aspirant gildelid en vervolgens lid willen worden, in handen van het gilde. In het seizoen 2018-19 hebben 6 aspirantleden hun Proeve van bekwaamheid met goed gevolg afgelegd. Daarmee is het aantal leden op nu op 13 gekomen. Gildelid is geen benoeming voor het leven. Een van de voorwaarden waaraan een gildelid moet voldoen is dat een lid jaarlijks een minimum aantal meters heg (30) vlecht. Het gilde van heggenvlechters vormt een zelfstandige eenheid die nauwe banden onderhoudt met Heg&Landschap en de Vereniging voor heggenvlechten. Martijn Schippers is in de Gildebijeenkomst van 19 september 2020 gekozen tot het eerste gildehoofd.

Het gilde komt ook in het seizoen 2022-23 weer bijeen. Nieuwe aspirantleden kunnen zicch bij Martijn Schipper melden. Het programma voor komend sezien zal eind september bekend gemaakt worden.

Voor meer informatie over het gilde kun je terecht bij Martijn Schippers, E: martijnschippers_@outlook.com .

De groep waarmee we in 2011 startten: vlnr Wilfried Berendsen, Louis Dolmans, Jef Gielen, Lex Roeleveld, Robert Ceelen, Rob Juyn en Peter Ceelen. Op de foto ontbreekt Marcel Roeleveld.

De huidige gildeleden zijn in willekeurige volgorde: Wilfried Berendsen, Louis Dolmans, Lex Roeleveld, Robert Ceelen, Rob Juyn, Roel Winters, Peter Ceelen, Piet Duindam, Kristianne van der Put, René Rijks, Francis van der Linde, Martijn Schippers en Hans van Berlo.

Het gilde logo

Nieuwe gildeleden na Proeve van Bekwaamheid

Het Gilde van Heggenvlechters verwelkomt 3 nieuwe leden. Martijn Schippers, Piet Duindam en Hans van Berlo hebben zondag 11 november in Odijk met succes hun Proeve van Bekwaamheid afgelegd. Als aspirant lid hebben ze laten zien een moeilijke heg succesvol te kunnen vlechten. Elke deelnemer kreeg 5 uur de tijd om 7 meter heg te vlechten. De jury bestond uit 2 gildeleden. Dat het om een serieus examen ging mag blijken uit het feit dat van 2 van de 5 deelnemers aan de Proeve het niet redden. Zij krijgen in februari de kans lid te worden door aan de volgende Proeve deel te nemen. De Proeve vond plaats tijdens een ledendag van de Vereniging voor heggenvlechten en er werd dan ook door andere flink op los gevlochten. De eerste vlechtdag werd verder gevierd met een heerlijke lunch verzorgd door Walter Jaaltink, landschapscoördinator van de gemeente Bunnik en een lezing over de ecologie van de heg door Wim Vanweersch.

Piet Duindam aan het werk.