X

Over heg & landschap

De stichting Heg & Landschap zet zich in voor een mooi, rijk cultuurlandschap. In de ruim 10 jaar van haar bestaan heeft de stichting veelzijdige praktijkervaring opgedaan met aanleg en duurzaam beheer van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen. Gevoed door deze ervaringen verzorgt de stichting diverse cursussen, adviseert zij derden en begeleidt zij bij de uitvoering van werkzaamheden in het veld. De werkwijze van Heg & Landschap wordt gekenmerkt door:

  • Het verbinden van beleid & theorie met praktijk & uitvoering.
  • Het combineren van efficiënte oplossingen met maatwerk in aanleg en onderhoud.
  • Oog hebben voor cultuurhistorie, biodiversiteit en beleving van het landschap.
  • Enthousiasme overbrengen en mensen betrekken.

... voor uitwisseling, promotie én uitvoering

Heg & Landschap werkt met diverse partnerorganisaties aan de promotie van ons cultuurlandschap, aan educatie en kennisuitwisseling. De stichting onderhoudt mede daarom goede contacten met buitenlandse zusterorganisaties zoals het Engelse Hedgelink. Heg & Landschap zet haar kennis en ervaring óók in bij uitvoering van kleinere en grotere opdrachten voor particulieren, agrarische natuurverenigingen, bedrijven, terreinbeherende organisaties en gemeenten.

… op onze eigen wijze

Win-win situaties komen veel minder voor dan vaak voorgesteld. Onze aanpak waarin passie, kennis en ervaring samengaan, leert ons echter dat met maatwerk en het betrekken van de directe omgeving zowel de kwaliteit van uitvoering als de beheersing van kosten gebaat zijn.

Wilt u meer informatie of een actieve bijdrage leveren aan ons werk, neem contact met ons op via: info@hegenlandschap.nl.

Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.