X

Boomplantprogramma - Plant for the planet

In de winter 2020-21 heeft onze stichting ruim 114.000 inheemse boompjes en struikjes beschikbaar gesteld. Belangrijkste doel is de biodiversiteit in Nederland versterken. Voor het 9e jaar maakte de Franse Fondation Yves Rocher het mogelijk dat we zo een groot aantal projecten voor voedselbossen, ecologische tuinen, boomplantdagen en landschapsherstel konden ondersteunen. In totaal zijn er de afgelopen 9 jaar ruim een half miljoen inheemse bomen en struiken via ons boomplantprogramma geplant.

Opdracht: meerjarige sponsorovereenkomst van Heg&Landschap met de Franse Fondation Yves Rocher

Financiering: Fondation Yves Rocher, deelnemers

Locaties: landelijk

Uitgevoerd: jaarlijks sinds 2013-14

De Fondation ondersteunt wereldwijd boomplantprogramma’s (Plant for the planet) voor biodiversiteit. In 2020 heeft de Fondation Yves Rocher de aanpant van 100 miljoen boompjes hebben mogelijk gemaakt. Heg&Landschap is haar Nederlandse partnerorganisatie. Met steun van de Fondation heeft Heg&Landschap tot nu toe 525.000 inheemse bomen en struiken (lees: tweejarig bosplantsoen) verstrekt. Gemiddeld worden er jaarlijks stuks 100.000 verstrekt.

Wat heeft Heg&Landschap de afgelopen jaren zoal ondersteund:

1. Initiatieven duurzame voedselproductie ( permacultuur, voedselbossen en andere ecologische vormen van voedselproductie). Om er een paar te noemen: we hebben diverse voedselbossen met plantgoed geholpen. Sommigen kleine percelen van een of meerdere personen en niet commercieel van opzet. Andere bestrijken een of meer hectare, en beogen gezond voedsel voor de streek te produceren. Een voorbeeld van deze laatste is Lekkerlandgoed in Haarzuilens. De aanleg van voedselbos (5 ha) is gestart in 2015 met onder andere de aanplant van 500 meter soortenrijke heggen. Over 1 à 2 jaar hoopt Lekkerlandgoed met zelfpluk-abonnementen te kunnen starten voor fruit, groenten en kruiden. De ontwikkeling van de biodiversiteit op het landgoed wordt bij gehouden en gaat vooral wat betreft de fauna met sprongen vooruit. Opvallend is de groeiende belangstelling bij agrariërs om struiken en bomen in te zetten voor de productie van loof voor koeien en geiten. Voederbomen zijn eeuwenlang de basis van de veehouderij geweest. Loof van voederbomen is van goede kwaliteit. Een belangrijke vraag is hoe het verbouwen en het oogsten van voederloof onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

Daarnaast heggen we plantgoed geleverd aan scholen voor boomplantdagen. In Malden hebben schoolkinderen een smulbos aangeplant, in Heerde hebben schoolkinderen met hulp van Duitse collegaatjes uit Kleef, een heg geplant.

Aan diverse maatschappelijke zoals beplanting en moestuinen in nieuwe ecologische wijken. Het Paradijsvogelbosje in Almere-Oosterwold is een prachtig voorbeeld. Hier ontwikkelen nieuwe bewoners zelf hun wijk door zelfbouw, aanleg van infrastructuur en natuurlijk bomen en struiken en de verbouw van voedsel. De circulaire wijk Ecodorp Boekel heeft plantgoed ontvangen voor een grote permacultuurtuin. In Den Haag en Den-Bosch zijn ecowijken of straten ondersteund bij de aanleg van gezamenlijke tuinen. Al deze initiatieven worden gekenmerkt door intensieve betrokkenheid van veel bewoners.

Tot slot hebben we projecten ondersteund voor landschapsherstel van onder andere de Maasheggen en erfbeplanting.

Klik hier om ons fotorijke jaarverslag ( en hier de bijlage) door te bladeren. Ook komend seizoen organiseert Heg&Landschap met steun van de Fondation Yves Rocher weer een boomplantprogramma. Plantgoed komt in de loop van november beschikbaar. Wil je meedoen, kijk dan op de pagina over het Boomplantprogramma. Voor nadere informatie kun je terecht bij Lex Roeleveld, E : info@hegenlandschap.nl.


« alle projecten