X

Heggenvlechten - handleiding, cursussen, kampioenschappen, ...

Heg&Landschap organiseert diverse activiteiten m.b.t. heggenvlechten. Daaronder lezingen en demonstraties, cursussen, bedrijfsuitjes, kampioenschappen, internationale uitwisselingen en uitvoering van het erfgoed zorgplan heggenvlechten. Met Vlaamse collega's schreven we de handleiding Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen.

Opdrachtgever: Heg&Landschap

Locaties: gemeente Boxmeer, Kromme Rijnstreek, diverse locaties Gelderland, nationaal en internationaal

In samenwerking met: gemeenten, Staatsbosbeheer, provinciale en lokale natuur- en landschapsorganisaties

Uitgevoerd: sinds 2004 jaarlijks. Sinds 2016 meerdere kampioenschappen per jaar

Lezingen en demonstraties. Beide bij allerlei gelegenheden. In de zomermaanden tijdens landgoeddagen e.d. demonstreren we het heggenvlechten met een namaak heg vaak opgezet met berkenopslag.

Cursussen en bedrijfsuitjes. Deze vinden plaats in het winterseizoen tussen begin november en half maart. Momenteel ééndaagse cursussen, terwijl we met de Groen&Doen regeling ook 10 daagse cursussen verzorgden. Cursussen voor iedereen: jong-oud, man-vrouw-jeugd, beginner-enige ervaring. Jaarlijks een masterclass door Engelse profs. Kijk voor het programma op de cursuspagina of de agenda.

Kampioenschappen. In 2003 stond Heg&Landschap aan de wieg van het NK Maasheggenvlechten dat in maart 2018 voor de 13e keer (door stichting Landschapsbeheer Boxmeer) georganiseerd zal worden. Sinds 2016 organiseren we jaarlijks het kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed en het Kampioenschap Kromme Rijnstreek. Kijk hiervoor op de pagina Heggenvlechten.

Internationaal: Heg&Landschap onderhoudt nauwe contacten met zusterorganisaties en collega's in Engeland, Ierland, Frankrijk, België en Duitsland.Dit betreft uitwisseling ervaringen over beheer, en deelname aan evenementen zoals kampioenschappen.

Erfgoedzorgplan: In 2014 werd het ambacht heggenvlechten op voordracht van Heg&Landschap op de inventaris cultureel immaterieel erfgoed geplaatst. Als hoeder van het ambacht voert Heg&Landschap een erfgoedzorgplan uit en rapporteert over de voortgang hiervan aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.


« alle projecten