X

Inventarisatie heggen Gennep-Bergen

Voor de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn in het voorjaar van 2019 de Maasheggen en bijbehorende bomen in de gemeenten Gennep en Bergen geïnventariseerd. Voor alle heggen en bomen zijn tevens onderhoudsmaatregelen vastgesteld. In totaal zijn ruim 60 km aan heggen en bijna 800 bomen in kaart gebracht. De meeste heggen zijn soortenrijk, en ruwweg de helft van de heggen is oud te noemen. In sommige zijn nog oude vlechtsporen terug te vinden. Ruim 23 houtige soorten zijn er gevonden. Er is een scherp contrast tussen de staat van onderhoud tussen heggen gelegen langs wegen en paden en die tussen weilanden en akkers. Een hoog percentage van deze laatste is slecht onderhouden en in slechte conditie. Bijna de helft van het bomenbestand bestaat uit essen. Met de oprukkende essentaksterfte vormt dit een grote bedreiging van een element dat het zo wie zo moeilijk heeft in de huidige landbouw.
De eindrapportage is in juli 2019 ingediend waarmee de bijdrage Heg&Landschap aan het project is gerond.


« alle projecten