X

Symposium Groen erfgoed Leeft!

In maart 2017 organiseerde Heg&Landschap een symposium over groen erfgoed. Groen erfgoed zoals oude bomen, heggen, houtwallen, is schaars en goed beheer is voor hun behoud daarom zo belangrijk. In het door Heg&Landschap georganiseerde symposium Groen erfgoed Leeft! stond behoud van groen erfgoed centraal.

Opdrachtgever: Heg&Landschap

Locatie: Weurt

Financiering: gemeente Beuningen, provincie Gelderland

Uitgevoerd: 23 maart 2017

De belangstelling voor groen erfgoed neemt gelukkig toe. In ons symposium, waaraan ruim 60 personen uit Nederland en Vlaanderen deelnamen, hebben we groen erfgoed vanuit diverse hoeken belicht: hoe herkennen we het, hoe beheren we het, is een beschermde status nodig en kunnen we het integraal onderdeel van een nieuwe agrarische bedrijfsvoering maken? Het programma bestond uit 8 presentaties en een stevige discussie.

Enkele van de conclusies, leer- en actiepunten zijn:

  • Geef bewoners een rol, mobiliseer streekdeskundigheid en teken verhalen op. Passie alleen is niet voldoende. Kennis, netwerk en volharding zijn evenzeer nodig.
  • We concludeerden dat landschapsbeheer gezien moet worden als onderdeel van een gezond landbouwsysteem!
  • Het is uit oogpunt van behoud genenbronnen en biodiversiteit belangrijk gecertificeerd autochtoon (inheems) plantgoed te gebruiken.
  • Er is zowel in Nederland als in Vlaanderen een groot tekort aan opleidingsmogelijkheden over groen landschappelijk erfgoed zowel in onderwijs als ook in cursussen .
  • Behoud en ontwikkeling van groen, landschappelijk erfgoed is onvoldoende in beleid verankerd. We moeten hieraan zelf werken d.m.v. een goed verhaal, innovatieve, toekomstgerichte initiatieven en visie.

Klik hier voor het symposiumverslag met conclusies en actiepunten.

In vervolg op dit symposium organiseert Heg&Landschap staan 2 symposia gepland: 1. In samenwerking met de Noardlike Fryske Wâlden op 23 november 2017 (zie agenda) en 2. In samenwerking met Staatsbosbeheer in de gemeente Boxmeer (Maasheggengebied) in december (datum nog niet bekend).


« alle projecten