X

Symposium Rijke heggenlandschappen

In het klooster van Sint-Agatha, gelegen in het Maasheggengebied, organiseerde Heg&Landschap op 12 april 2019 met Staatsbosbeheer het symposium Rijke heggenlandschappen. Ruim 70 deelnemers uit allerlei sectoren en delen van het land hebben een dag lang over de noodzakelijke aanleg en goed onderhoud van heggen en bomen gesproken. Lees verder

Tijdens een lange wandeling door het Maasheggengebied was het genieten van het heggenlandschap en bekijken hoe het beheer er vorm krijgt. Tijdens de veldwandeling was goed te zien dit in het Maasheggengebied meer en meer wordt toegepast. Robuuste heggen, veel nieuwe aanplant, zorgvuldige omgang met bomen en een meerjarig heggenplan als basis voor het onderhoud. Klimaat en biodiversiteit maken planten van meer bomen en struiken een must. Heggen kunnen hierin belangrijke rol spelen, ook in de landbouw.

Naast onderhoud en aanleg is tijdens het symposium gesproken over de succesfactoren voor gebiedssamenwerking en de noodzaak om landschapsbeheer een plek in het onderwijs te geven. Lees hier het symposiumverslag. Aaan het slot van het symposium werd een nieuw boek van onze stichting gepresenteerd: Rijke heggenlandschappen. Voorzitter Louis Dolmans overhandigde het eerste exemplaar aan de buregemeester van Boxmeer, de heer Karel van Soest.


« alle projecten