X

Visieplan Maasheggen Mook en Middelaar

Voor de gemeente Mook-Middelaar stellen de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Heg&Landschap een visie op voor de ontwikkeling van het Maasheggengebied. In mei 2017 hebben we alle heggen en bomen in het veld digitaal in kaart gebracht. Niet enkel hun ligging maar ook hun kenmerken en de staat van onderhoud.

Opdrachtgever: Gemeente Mook en Middelaar

Locatie: Uiterwaarden gemeente Mook en Middelaar

Projectleider: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)

Uitgevoerd: 2017 i.s.m. VNC

Uit de veldinventarisatie blijkt mooi het cultuurhistorisch karakter van dit stukje Maasheggenlandschap. Bijvoorbeeld uit de grote soortenrijkdom van de struiken zoals de elders in Nederland bijzondere wegedoorn. Het merendeel van de heggen is oud en op veel plaatsen zijn de sporen van oud heggenvlechtwerk nog te zien. Ook recent is er nog een stukhe gevlochten. Bijzonder ook enkele monumentale knotbomen. Er is overduidelijk veel verdwenen en de heggen en bomen die resteren tussen weilanden en akkers worden in veel gevallen wel erg intensief onderhouden. Plannen van Rijkswaterstaat m.b.t. waterafvoer vormen een bedreiging voor het behoud en herstel van de Maasheggen. Mogelijk bieden ze ook nieuwe kansen. In juni heeft een bewonersavond plaatsgevonden waar de wensen en ideeën bespreken zijn van eigenaren, bewoners en andere betrokkenen. Momenteel worden enkele scenario's voor de ontwikkeling van het Maasheggenlandschap uitgewerkt. Het visieplan zal naar verwachting in oktober bij de gemeente worden ingediend.


« alle projecten